Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nowy budynek dla zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce

Współpraca
07 lipca 2020
7 lipca zawarto porozumienie między Województwem Małopolskim, Powiatem Wielickim i Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym. Powstanie nowy budynek dla zespołów ratownictwa medycznego. Szerszy plan zakłada stworzenie nowoczesnego Centrum Administracyjnego, gdzie oprócz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego swoje siedziby będą mieć również komenda straży pożarnej, policji i służb powiatowych. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka.

Porozumienie w sprawie warunków współpracy oraz zasad działania i finansowania planowanego zadania „Budowa nowego budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce” podpisali: marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, starosta wielicki Adam Kociołek, wicestarosta wielicki Henryk Gawor oraz Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Wieliczce wzięli również udział posłowie Urszula Rusecka i Rafał Bochenek, a także Tomasz Tomala, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Całościowy plan zakłada utworzenie przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce nowoczesnego Centrum Administracyjnego. Oprócz pogotowia, znajdą tu swoje siedziby także: komenda straży pożarnej, policji i służb powiatowych. Zlokalizowanie centrum w pobliżu ważnego skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966 poprawi warunki wyjazdu służb z miejsca stacjonowania.

W wyniku realizacji inwestycji i zmiany miejsca lokalizacji zespołów ratownictwa ulegną poprawie warunki i czas dojazdu zespołów ratownictwa do mieszkańców każdej z pięciu gmin tworzących powiat wielicki. Projekt budowy nowego budynku jest bardzo korzystny zarówno pod względem lokalizacji, jak i funkcjonalności

powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Obecnie zespoły ratownictwa stacjonują w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Szpunara 20, skąd wyjazd jest utrudniony z uwagi na wąskie uliczki w centrum Wieliczki. Dzięki planowanej inwestycji wyjazd zespołów ratownictwa z miejsca stacjonowania będzie łatwiejszy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Poprawią się także warunki pracy ratowników. W nowym obiekcie znajdą się wygodne pomieszczenia socjalne, a także pokoje łączności i opracowania dokumentacji medycznej, magazyn na leki i materiały medyczne oraz garaże dla ambulansów.

Istotnym argumentem za podpisaniem porozumienia jest możliwość wsparcia ze strony Samorządu Województwa inicjatywy samorządu Powiatu Wielickiego w zakresie budowy w jednym miejscu na terenie powiatu wielickiego siedziby Policji, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

13 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1479/19 ZWM w sprawie wyrażenia woli podpisania listu intencyjnego pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Wielickim, dotyczącego współpracy na rzecz realizacji planowanej inwestycji, polegającej na budowie nowego budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce.

Starostwo Powiatowe w Wieliczce planuje jednocześnie budowę Centrum Administracyjnego, obejmującego wspólną lokalizację siedzib: komendy powiatowej straży pożarnej, policji i pogotowia (siedziby zespołów ratownictwa medycznego). Będzie ono zlokalizowane na nieruchomościach przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce, w bezpośredniej bliskości skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966. Lokalizacja ta, zdaniem ekspertów ze straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego, jest optymalna pod względem czasu dojazdu zespołów ratunkowych i interwencyjnych. Zgodnie z przygotowanym projektem budynek Pogotowia Ratunkowego (zespołu ratownictwa medycznego) usytuowany jest obok budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dla budynku Komendy PSP etap I - wydano już decyzję pozwolenia na budowę. Decyzja dla etapu II budynku PSP jest w trakcie procedowania. Rozpoczęcie budowy budynku PSP planowane jest już w 2020 r.

Dzisiaj podpisane zostało porozumienie w sprawie warunków współpracy oraz zasad działania i finansowania planowanego zadania „Budowa nowego budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce”. Szacunkowe koszty wzniesienia budynku, siedziby Pogotowia, wraz z zagospodarowaniem i instalacjami zewnętrznymi, wynoszą ok. 3,5 mln zł. Strony ustaliły, że inwestorem zadania będzie Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Natomiast Powiat Wielicki będzie wspierał organizacyjnie Pogotowie w procesie inwestycyjnym.

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/125/2020 Rady Powiatu Wielickiego z 8 kwietnia 2020 r. w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce”, samorząd Powiatu Wielickiego będzie uczestniczył w kosztach realizacji tego zadania w wysokości 1 miliona złotych (ok. 28% szacunkowego kosztu zadania). Pozostałą kwotę – ponad 2,5 miliona złotych - zabezpieczyło Województwo Małopolskie (ok. 71 %  szacunkowego kosztu zadania). Ze środków własnych w inwestycji będzie też partycypowało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (do wys. 50 tys. zł).

Wsparcie Województwa Małopolskiego dotyczy nowego budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Powstanie tego nowoczesnego obiektu oraz realizacja całości tak kompleksowego zadania zdecydowanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wielickiego i Województwa Małopolskiego, co jest zgodne z celami jakie wyznaczył Zarząd Województwa Małopolskiego.

Galeria zdjęć