Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za zaangażowanie, otwartość i życzliwość

Współpraca
14 stycznia 2021
W uznaniu zasług dla Małopolski dr Michael Groß, konsul generalny Niemiec i dr Tomáš Kašaj, konsul generalny Słowacji otrzymali z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Tomasza Urynowicza pozłacaną nagrodę województwa małopolskiego -„Polonia Minor”.

Nagroda „Polonia Minor” jest przyznawana przez samorząd województwa małopolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski.

Dr Michael Groß jest konsulem generalnym Niemiec w Krakowie od 2016 roku. Wcześniej pracował m.in. w ambasadzie Niemiec w Warszawie jako minister pełnomocny. Jest stypendystą amerykańskiego uniwersytetu w Kalifornii.

Dziękuję Panie Konsulu w sposób szczególny za wsparcie rozwoju współpracy Małopolski z Turyngią, która od lat pozostaje kluczowym partnerem zagranicznym naszego województwa. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że zawsze możemy liczyć na Turyngię jako na niezawodnego partnera. Bardzo doceniam Pana zaangażowanie we wspieranie licznych partnerstw miast i powiatów z terenu naszego województwa z partnerami niemieckimi. Dziękuję za Pana aktywny udział w kwestii sprowadzenia do Małopolski pomocy medycznej oraz za wszelkie zrealizowane do tej pory wspólnie z konsulatem generalnym Niemiec inicjatywy, które przyczyniły się do umacniania dobrych kontaktów między regionami. W mojej pamięci zapisał się szczególnie koncert w Lusławicach w 2019 roku i spotkanie z osobami zaangażowanymi we współpracę polsko-niemiecką z Małopolski i Turyngii

- podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Dr Tomáš Kašaj funkcję konsula generalnego Słowacji w Krakowie piastuje od 2018 roku. Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej jako specjalista ds. protokołu dyplomatycznego.

Panie Konsulu, proszę przyjąć moje podziękowania za Pana zaangażowanie w zacieśnianie kontaktów Małopolski z regionami Słowacji – Krajem Preszowskim i Krajem Żylińskim. Dzięki Pana wsparciu przeprowadziliśmy szereg spotkań na najwyższym szczeblu z udziałem szefów regionów, które zaowocowały licznymi projektami z różnych dziedzin.  W sposób szczególny dziękuję za Pana inicjatywę i zaangażowanie we wspieranie transgranicznej współpracy policji z Małopolski i słowackich regionów przygranicznych, a także wspieranie utrzymania komunikacji między Małopolską a Krajem Żylińskim. Współpraca ze Słowacją trwa do dziś na wielu polach i wierzę, że nadal będzie rozwijać się tak dynamicznie, a mamy jeszcze sporo do zrobienia

- zaznaczył marszałek Witold Kozłowski.

Drodzy Panowie Konsulowie z pełnym przekonaniem stwierdzam, że od początku pełnienia misji w Małopolsce zapisujecie się w sposób wyjątkowy dla budowania i rozwoju dobrych relacji między Niemcami i Słowakami oraz Małopolanami. Dlatego pragnę dziś z całego serca podziękować Panom za Waszą pracę i wysiłki, które podejmujecie w związku z realizowanymi przez Was zadaniami. Dziękuję za doskonałą współpracę na przestrzeni ostatnich lat, za otwartość i życzliwość, za wszystko, co zrobiliście  dotychczas dla Małopolski i dla umacniania dobrych relacji między naszymi krajami. Życzę Panom dalszych sukcesów w pełnionej przez Was misji!

- dodał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

 

*Nagroda „Polonia Minor” ma formę okrągłego odlewu o średnicy 80 mm, grubości min. 4 mm i wadze ok. 180 gram, wykonanego z patynowanego brązu. W tym przypadku nagroda jest pozłacana. Autorem projektu jest krakowski artysta rzeźbiarz prof. Wincenty Kućma.

Galeria zdjęć