Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów

Współpraca
09 czerwca 2020
W poniedziałek, 8 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów.

Przypomnijmy, że głosem Małopolski w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli jest Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, który w styczniu br., jako jeden z sześciu samorządowców w Polsce, został mianowany Członkiem Stałym komitetu.

Ze względu na trwający kryzys związany z COVID-19, posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów zostało zorganizowane wyłącznie w formie wideokonferencji.

Uczestnicy posiedzenia mieli okazję wysłuchać wystąpienia Virginjusa Sinkevičiusa, komisarza do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa, oraz wziąć udział w debacie.

Podczas posiedzenia zostały również przedstawione opinie w sprawach:

  • Oceny adekwatności ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych, dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości i dyrektywy powodziowej,
  • Przyszłości unijnej polityki czystego powietrza w ramach dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń,
  • W kierunku planu działania na rzecz czystego wodoru – wkład władz lokalnych i regionalnych w neutralną dla klimatu Europę,
  • Europejskie prawo o klimacie – ustanowienie ram na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej,
  • Europejski Pakt na rzecz Klimatu.

Uczestnicy posiedzenia mieli także możliwość uczestnictwa w wymianie poglądów na temat Nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM