Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

Współpraca
11 marca 2019
O zadaniach, celach, kierunkach rozwoju, a także o programach województwa dedykowanych małopolskim NGO-om rozmawiano podczas pierwszego w tym roku spotkania Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Anna Pieczarka z ZWM oraz Marta Mordarska i Elżbieta Achinger, radne województwa.

Jako samorząd województwa prowadzimy wiele programów, do realizacji których mogą się zgłaszać małopolskie NGO-sy. Naszym zadaniem jest wsłuchiwać się w ich potrzeby i wychodzić im naprzeciw

– mówiła podczas posiedzenia Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Podczas posiedzenia rada opiniowała dwa projekty uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego, tj. w sprawie zmiany Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz w sprawie zmiany Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Dokumenty, które były przedmiotem dzisiejszej dyskusji członków rady, zostały pozytywnie zaopiniowane.

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Samorządu Województwa Małopolskiego, funkcjonującym w oparciu o zasady dialogu obywatelskiego. W obszarze zainteresowania Rady jest troska o poprawę relacji partnerskich obu sektorów oraz doskonalenie form współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi.

Galeria zdjęć