Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie unijnej Komisji COTER

Współpraca
10 lipca 2020
W piątek, 10 lipca marszałek Witold Kozłowski wziął udział zdalnie w posiedzeniu Komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER).

10 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, w którym wziął udział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Spotkanie w Brukseli miało charakter hybrydowy, część uczestników dostępna była zdalnie. Głównym tematem posiedzenia był zrównoważony transport. Dyskutowano na temat projektów opinii m.in. dotyczących transportu i mobilności, które są niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju Europy. Sprawozdawcami zaprezentowanych w tym obszarze opinii byli przedstawiciele Polski.

Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, w opinii nt. „Europejskiego Roku Kolei (2021)” podkreślił, że transport kolejowy podczas pandemii Covid-19 wykazał się największą odpornością spośród wszystkich transportów, zapewniając stałe dostawy potrzebnych środków. Kolej ma też z całą pewnością ogromne znaczenie w osiągnięciu neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. Komisja Europejska podejmuje szereg działań promujących transport kolejowy oraz przyczyniających się do zwiększenia jego atrakcyjności i innowacyjności.

Druga z opinii, pt. „Wyzwania dotyczące transportu publicznego w miastach i na obszarach metropolitalnych”, przedstawiona przez Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, wskazuje natomiast, że również transport miejski jest bardzo ważnym elementem służącym realizacji celów ekologicznych UE. Mając na celu ograniczanie poziomu zanieczyszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności transportu potrzebne jest łączenie różnych jego środków. W związku z powyższym Komisja Europejska przygotowuje strategię ds. transportu/mobilności, która powinna być gotowa pod koniec 2020 r.

W trakcie spotkania dyskutowano także o projekcie budżetu UE w nowym okresie programowania.  W prowadzone obecnie konsultacje zaprezentowanego przez Komisję Europejską w maju 2020 r. projektu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, aktywnie włączyła się także inicjatywa KR pn. „Cohesion Alliance” (Sojusz na rzecz spójności), czyli sojusz różnych podmiotów, które łączy przekonanie, że Polityka Spójności musi pozostać filarem przyszłości UE. Celem tych działań jest  promowanie mocnej i jeszcze bardziej niż obecnie ambitnej Polityki Spójności. Już 14 lipca br. odbędzie się w Europejskim Komitecie Regionów debata z udziałem komisarz ds. spójności i reform  Elisy Ferreiry oraz przewodniczącego KR Apostolosa Tzitzikostasa.

Galeria zdjęć