Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Są dopłaty do wynagrodzeń w NGO

Współpraca
07 maja 2020
Zdjęcie przedstawia kobietę pracującą na laptopie
fot. archiwum UMWM
Z dofinansowania do wypłat pracowników i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne mogą od 1 kwietnia korzystać także organizacje pozarządowe, które ucierpiały w wyniku epidemii koronawirusa. Wsparcie obejmuje okres 3 kolejnych miesięcy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie i gdzie należy złożyć wniosek.

Dofinansowanie do wynagrodzeń obsługują zarówno powiatowe, jak i wojewódzkie urzędy pracy. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące wsparcia, jakie można uzyskać za ich pośrednictwem.

Dofinansowanie wynagrodzeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Wnioski można składać do 27 września br. Organizacja pozarządowa może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów:

  • nie mniej niż o 15% w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy od stycznia 2020 roku w stosunku do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku ubiegłego
    lub :
  • nie mniej niż o 25% od stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Jeżeli w związku ze spadkiem obrotów pracownicy są na przestoju, pracodawca może wówczas otrzymać wsparcie przez kolejne 3 miesiące dla każdego pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości maksymalnej 1 533,09 zł miesięcznie.

Druga opcja wsparcia zakłada, że pracodawca może ubiegać się o sfinansowania części wynagrodzenia pracowników w wypadku obniżenia wymiaru czasu pracy (spowodowanego spadkiem obrotów), przy czym obniżenie wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 20%. Pracodawca ma prawo ubiegać się o zwrot 50% obniżonego wynagrodzenia, jednak do wysokości nie większej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (na każdego pracownika otrzyma dofinansowanie w wysokości maksymalnej 2 452,27 zł miesięcznie). Wsparcie będzie świadczone przez maksymalnie 3 miesiące.

Wnioski można składać na dwa sposoby:

  • elektronicznie - za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, przy czym złożenie wniosku w tej formie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu za pomocą Profilu Zaufanego. Link kieruje nas do okna Tarcza antykryzysowa gdzie wybieramy: „Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy”.
  • papierowo - wniosek należy wysłać go pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

Więcej informacji dot. wsparcia oferowanego przez WUP w Krakowie można uzyskać pod numerami telefonów 12 61 98 424 (426, 427, 429, 576 i 578) oraz pisząc na adres . Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00. Warto odwiedzić też stronę: www.wup-krakow.pl

Jaka pomoc w powiatowych urzędach pracy?

O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) mogą się starać także w powiatowym urzędzie pracy. Tutaj wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Należy jednak pamiętać, że nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

O pomoc udzielaną przez PUP-y należy zwracać się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę organizacji. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wniosek składa się przez platformę Praca.gov.pl. lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Lista powiatowych urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym na platformie Praca.gov.pl.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.  

Galeria zdjęć

Autor: Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich