Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Sądecki Szlak Kulturowy „Knossos Północy”

Współpraca
19 czerwca 2020
W Łącku podpisano porozumienie w sprawie Klastra Turystycznego, mającego za zadanie rozwinąć rynek usług turystyki historycznej i kulturowej. Długoterminowy plan działań obejmuje perspektywę lat 2020-2030.

W skład Klastra wchodzą przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego, zaangażowane w powstanie i rozwój Sądeckiego Szlaku Kulturowego „Knossos Północy”. Większość z nich funkcjonuje w bliskości Nowego Sącza. W długiej perspektywie korzyści będą odczuwalne zarówno przez przedsiębiorstwa, cały region Małopolski oraz inne części kraju zainteresowane działaniami Klastra.

Wzrośnie innowacyjność przedsiębiorstw, poszerzony zostanie zakres usług, proponowanych przez przedsiębiorców. Polepszy się wizerunek i marka wszystkich członków Klastra, regionu oraz polskiej gospodarki

- przyznał marszałek Witold Kozłowski, po złożeniu podpisu na pamiątkowej tablicy i na wydrukowanym porozumieniu.

Na uroczystości obok gospodarza regionu pojawili się Zygmunt Berdychowski, prezes SKT Sądeczanin, przedstawiciele gmin i miast oraz instytucje i przedsiębiorstwa. Powstanie Sądeckiego Szlaku Kulturowego „Knossos Północy” przyczyni się do upowszechnienia historii i kultury Sądecczyzny przy pracach archeologicznych na Górze Zyndrama w Maszkowicach oraz w Naszacowicach w zakresie historii okolicznych gmin. Podczas podpisania porozumienia swoje wykłady wygłosili dr hab. Marcin Przybyła („Przełomowe odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach) oraz dr Sławomir Wróblewski („Osadnictwo w dolinie Dunajca i Popradu”).

W ramach Klastra powstanie szlak z trasami rowerowymi obejmujący sądeckie gminy, wizualizacja 3D grodów w Maszkowicach i Naszacowicach, podjęta będzie współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Małopolską Organizacją Turystyczną, lokalnymi organizacjami turystycznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze turystyki

- wymienił kilka przykładowych zadań marszałek Witold Kozłowski.

Inne działania Klastra to integracja przedsiębiorstw z branży turystycznej wokół wspólnego produktu turystycznego, jakim będzie Sądecki Szlak Kulturowy „Knossos Północy”, systematyczne kontrolowanie i monitoring standardów obiektów i tras na Szlaku, zarządzanie systemem informacji turystycznej na Sądeckim Szlaku Kulturowym „Knossos Północy”, poszerzanie i pogłębianie zakresu oferowanych przez członków Klastra usług, bliska współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz poszerzenia usług turystyczno-rekreacyjnych, pozyskiwanie nowych członków Klastra, współudział w organizacji szeregu imprez o charakterze historycznym i kulturalnym, wdrażanie innowacyjnych usług i rozwiązań, promowanie turystycznych i kulturowych walorów Polski i jej regionów.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM