Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Tarcza Antykryzysowa – na jaką pomoc mogą liczyć organizacje pozarządowe?

Współpraca
24 kwietnia 2020
Zdjęcie przedstawia metaforę dobrego zespołu w pracy
fot. archiwum UMWM
Przyjęta w połowie kwietnia tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 przynosi sporo ułatwień także dla organizacji pozarządowych. Część udogodnień z pierwszej wersji ustawy została rozszerzona, umożliwiając skorzystanie z pomocy większej liczbie NGO. Najważniejsze z nich prezentujemy w artykule poniżej.

Na jaką pomoc mogą liczyć organizacje pozarządowe?

1. Nowe terminy dla NGO:

  • Przekazanie 1% do czerwca 2020 r. - Umożliwiono podatnikom PIT przekazanie 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.
  • W kwestii realizacji sprawozdań z zadań publicznych – W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej, który zlecił realizację zadania publicznego NGO jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z tego zadania i na rozliczenie dotacji, a także uznać za zasadne wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego odwołanych z powodu COVID-19.
  • Możliwość wydłużenia terminów na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych na stronie internetowej choć dokładna data nie jest jeszcze znana, można wkrótce spodziewać się ogłoszenia zmiany terminu złożenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania z działalności oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Termin ogłosi Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prawo ogłoszenia nowego terminu na realizację obowiązku, który z pewnością będzie później niż zwyczajowy termin 15 lipca.
  • W kwestii podatków CIT za 2019 r. – nowe terminy to:
    31 lipca 2020 r. - dla podatników CIT-8 osiągających wyłącznie dochody zwolnione z opodatkowania oraz dla określonych organizacji pozarządowych, czyli dla organizacji osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – pod warunkiem, że ich rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.
    31 maja 2020 r. wszyscy pozostali podatnicy płacący CIT-8 – pod warunkiem, że ich rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

2. Zwolnienie ze składek ZUS – o zwolnienie z opłacenia składek ZUS za okres marzec-maj mogą się starać także NGO. Mniejsze, które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego maks. 9 osób, mogą liczyć na 100% zwolnienie. Większe, czyli te, które zgłosiły od 9 do 50 ubezpieczonych, mogą liczyć na zwrot do wysokości 50% ich sumy. Uwaga – spółdzielnie socjalne zatrudniających więcej niż 9 osób (niezależnie od liczby zgłoszonych ubezpieczonych) mają prawo do całkowitego zwolnienia z opłacania składek ZUS za 3 miesiące.

3. Możliwość rozłożenia na raty należności wobec ZUS-u lub zapłacenia jej później – z tej możliwości mogą skorzystać organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Należy złożyć wniosek w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. W tym przypadku opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

4. Przesunięcie płatności podatku bez dodatkowych opłat – W przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków stanowiących dochód budżetu państwa, złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 (albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu), nie zostanie naliczona opłata prolongacyjna.

5. Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników – mogą się o nie starać nie tylko organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność gospodarczą. Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest jednak udowodniony spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług spowodowany przez COVID-19. Dlatego NGO prowadzące wyłącznie nieodpłatną działalność statutową nie będą mogły z tej pomocy skorzystać.

6. Mikropożyczka (do 5 000 zł) – dla NGO prowadzących działalność gospodarczą, które zatrudniają do 250 osób.

7. Ułatwienia w realizacji zadań publicznych – istnieje możliwość dostosowania realizowanych zadań publicznych przez NGO do obecnie panującej sytuacji, nawet jeśli wiąże się to np. ze zmianą realizacji rezultatów, zmianą terminu wykonania umowy lub jej części, zakresu wykonania umowy. Zadanie będzie też można zawiesić, a poniesione wydatki uznać za zasadne, nawet jeśli planowane zadanie publiczne nie mogło być ze względu na COVID-19 w pełni zrealizowane. Szczegóły jednak muszą zostać uzgodnione na piśmie, np. w formie aneksu do umowy. Istotne, że przepis dotyczy umów zawartych przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19.

8. Zdalne posiedzenia organów – posiedzenia statutowe organów mogą odbywać się on-line, możliwe jest też przeprowadzanie głosowania obiegowo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem udokumentowanej zgody członków władz na takie rozwiązanie. W ten sposób NGO mogą np. zatwierdzić sprawozdania finansowe.

Poszczególne kwestie będą rozszerzane w kolejnych artykułach.

Źródło: https://pozytek.gov.pl/ i ngo.pl

Galeria zdjęć

Autor: Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich