Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Webinar: Co COVID-19 zmienił w funkcjonowaniu NGO?

Współpraca
11 maja 2020
Zdjęcie przedstawia plakat zachęcający do udziału w webinarze
fot. mat. prasowy Fundacji BIS
Jak zmieniły się terminy rozliczeń i sprawozdań, które dotyczą organizacji pozarządowych? W jaki sposób głosować i składać oświadczenia w czasach epidemii koronawirusa? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć na bezpłatnym webinarze, który jest organizowany dla małopolskich NGO przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. Zapraszamy do udziału.

To będzie świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie formalno-prawnych aspektów działalności organizacji pozarządowych w okresie pandemii!

20.05.2020, godziny 12.00-13.30
Webinar. Zmiany w zakresie funkcjonowania organów NGO w kontekście COVID-19

UWAGA: Uczestnicy są poproszeni o przygotowanie zapisów ze statutów swoich organizacji w zakresie formy zwoływania i prowadzenia posiedzeń organów (omówione zostaną zapisy w statutach wybranych organizacji, w zależności od liczby uczestników szkolenia). Stan prawny zostanie przedstawiony na dzień prowadzenia szkolenia, w oparciu o dostępne teksty stosownych ustaw i rozporządzeń.

PROGRAM CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ:
1. Formy składania oświadczeń woli przez członków organów NGO
2. Przedstawienie zmian w zakresie zwoływania i prowadzenia posiedzeń w stowarzyszeniach i fundacjach
3. Zmiany w przepisach a ograniczenia statutowe – analiza zapisów w statutach organizacji uczestników webinaru.

Żeby wziąć udział w webinarze, trzeba zarejestrować się na tej stronie. 

13.05.2020, godziny 12.00-13.30
Webinar. Zmiana terminów realizacji obowiązków przez NGO w kontekście COVID-19

PROGRAM CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ:

1. Obowiązki sprawozdawcze
˗ zmiana terminu składania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
˗ termin dla OPP na złożenie sprawozdania do Narodowego Instytutu Wolności
2. Podatek dochodowy od osób prawnych
˗ wydłużenie terminu na złożenie zeznania podatkowego i zapłatę podatku,
˗ warunki skorzystania z wydłużonego terminu
3. 1% podatku a zmiany terminów składania zeznań podatkowych przez osoby fizyczne
4. Realizacja zadań publicznych przez NGO
˗ zawieszenie terminów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
˗ zmiana terminów na wykonanie obowiązków
˗ wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności karnej
˗ możliwość uzyskania zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem trybu ofertowego
5. Ulgi o charakterze finansowym
˗ zmiany warunków spłat kredytów
˗ podatek od nieruchomości: zwolnienie lub przedłużenie płatności rat

Żeby wziąć udział w webinarze, trzeba zarejestrować się na tej stronieUwaga! Rejestracja zakończona

EKSPERCI:

1. Bartłomiej Wroński
Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w prawie spółek i w prawie gospodarczym. Prowadzi i koordynuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców z różnych branż. Specjalizuje się również w obsłudze prawnej NGO – pod jego opieką pozostaje kilkadziesiąt stowarzyszeń i fundacji. Systematycznie prowadzi szkolenia dla organizacji pozarządowych i spółek, m.in. z zakresu odpowiedzialności prawnej członków zarządu oraz zmian w przepisach prawnych dotyczących prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej.

2. Joanna Dudek
Aplikant adwokacki w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Od 2013 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Absolwentów VIII LO w Krakowie konsultując dokumentację prawną i śledząc zmiany w przepisach dotyczących NGO. W latach 2017-2019 prowadziła szkolenia dla członków Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, m.in. zmian w przepisach prawa cywilnego i administracyjnego, postępowania przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców, kontaktu z klientem i efektywnej organizacji pracy.

MODERACJA
Agnieszka Węgrzyn
Specjalistka ds. promocji w projekcie FIO Małopolska Lokalnie. W FIO Małopolska Lokalnie pracuje od roku 2014, początkowo jako koordynatorka, potem również doradczyni ds. konkursu, administratorka generatora konkursu grantowego i ekspertka oceniająca wnioski.

Współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa oraz Powiatu Oświęcimskiego. Partnerem projektu jest Województwo Małopolskie.

Galeria zdjęć

Autor: Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich