Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Współpraca w zakresie ochrony tradycyjnej kultury i edukacji patriotycznej

Współpraca
08 lipca 2020
Szeroką współpracę w zakresie ochrony tradycyjnej kultury materialnej i niematerialnej Małopolski, edukacji patriotycznej i kulturowej oraz tworzenia zasobów biblioteki cyfrowej przewiduje podpisane dzisiaj w obecności marszałka Witolda Kozłowskiego porozumienie między Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu a Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ.

Obie instytucje deklarują realizację wielu projektów służących mieszkańcom całego regionu. Porozumienie podpisywali ich dyrektorzy w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Porozumienie przewiduje, że wspólnota działań będzie obejmować wszystkie oddziały obu instytucji, także powstający w Ludźmierzu Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich MCK Sokół. Będą się one skupiać na zachowaniu, kultywowaniu i rozwijaniu materialnych i niematerialnych aspektów kultury ludowej Małopolski oraz ich opracowywaniu i udostępnianiu

 podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Porozumienie formalizuje już istniejącą w tym zakresie szeroką współpracę, ale ma także na celu jej poszerzenie i rozwinięcie. Drugim ważnym obszarem będzie dziedzictwo historyczne Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ, które dało nazwę nowosądeckiemu Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ. Obie instytucje będą łączyć wysiłki nie tylko w gromadzeniu zbiorów ukazujących działalność Towarzystwa, propagowaniu jego dorobku oraz rangi dla regionu, ale również krzewić jego idee we współczesnym świecie.

Istotna w tym zakresie będzie współpraca z młodzieżą i organizacjami pozarządowymi kontynuującymi tradycje polskiego sokolstwa, a działają takie m.in. w Nowym Sączu, Nowym Targu, Gorlicach i Zakopanem.

dodał marszałek Witold Kozłowski.

Ze strony Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu porozumienie podpisał dyrektor Robert Ślusarek, a Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ Andrzej Zarych.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM