Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami kolejne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Współpraca
24 stycznia 2020
Blisko stu przedstawicieli małopolskich samorządów wzięło udział w kolejnym Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Podczas wydarzenia wręczone zostały Małopolskie Wektory Współpracy 2019. Władze województwa reprezentował wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nowa perspektywa finansowa

Spotkanie w Krakowie było okazją do zapoznania się z najważniejszymi założeniami dotyczącymi nowego perspektywy finansowej na lata 2021-2027, a także wnioskami, które płyną z poprzedniej perspektywy.

Nowy Regionalny Program Operacyjny to wielkie wyzwanie, jakie stoi przed samorządem województwa. W naszych działaniach opieramy się na trzech kluczowych zasadach. Po pierwsze, z rozwoju województwa muszą skorzystać wszyscy mieszkańcy - w szczególności chcemy wyrównywać szanse rozwojowe małopolskich rodzin. Po drugie, będziemy dbać o zrównoważony rozwój województwa – każda, nawet najmniejsza miejscowość może liczyć na zainteresowanie regionalnego samorządu. Po trzecie, będziemy opierać się na zasadzie partnerstwa – tylko współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i samorządów pozwoli na dynamiczny rozwój regionu

- mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Podział środków w ramach nowej perspektywy to kolejny etap prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym. Jednak już dziś można wskazać wiele obszarów, o które będą zabiegać władze województwa.

Wiemy o potrzebach w różnych obszarach: w zakresie rewitalizacji, kanalizacji, czy w zakresie taboru kolejowego. Przed nami więc decyzje kluczowe dla rozwoju województwa w nadchodzących latach

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Gospodarka wodno-ściekowa

W swoim wystąpieniu wicemarszałek Łukasz Smółka poinformował o podjęciu przez ZWM uchwały w sprawie przyjęcia listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w ramach II naboru wniosków na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Chcemy odpowiadać na problemy zgłaszane przez mieszkańców i samorządy. Przykładem mogą być projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W całej Małopolsce dzięki znacznemu wsparciu środków unijnych, między innymi z RPO WM i PROW, uda się rozbudować i zmodernizować kolejne kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- podkreślił Łukasz Smółka.

Wicemarszałek zaznaczył, że samorząd województwa dysponuje środkami finansowymi w wysokości ponad 97 mln zł. Przypomniał jednocześnie, że ocenie będą podlegać projekty znajdujące się na pozycjach od 1 do 73. Wnioski o przyznanie pomocy zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające dostępny limit, będą oczekiwały na dostępność środków.

Na przestrzeni ostatnich lat w sektorze gospodarki wodno-ściekowej dokonała się rewolucja. Bardzo cieszę się, że dzięki pozyskanym dodatkowym środkom unijnym udało się przeprowadzić kolejny nabór wniosków na gospodarkę wodno-ściekową. Jestem przekonany, że pozwoli on na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich  i ułatwi funkcjonowanie jej mieszkańców

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nowe PSZOK-i w Małopolsce

Omawiając bieżące i planowane inwestycje, wicemarszałek Łukasz Smółka zwrócił uwagę, że z roku na rok na terenie gmin województwa małopolskiego wzrasta liczba Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanych PSZOK-ami.

Planowane są kolejne projekty z zakresu rozwijania systemu gospodarki odpadami. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi ponad 13 mln zł, przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.

Zainteresowanie ze strony lokalnych samorządów projektami z zakresu rozwijania systemu gospodarki odpadami bardzo nas cieszy, bo w kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Małopolskie Wektory Współpracy 2019 rozdane

Małopolskie samorządy udowadniają, że warto współpracować z lokalnym środowiskiem. Właśnie te działania podejmowane w Zakliczynie, Bieczu, Dobczycach, Skawinie i Tarnowie zostały docenione w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy 2019. To właśnie te jednostki uznano za wzór partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Dla samorządów każdego szczebla – gminy, powiatu czy województwa – organizacje pozarządowe są jednym z najbliższych partnerów. To ich inicjatywy nierzadko są impulsem do zmian w lokalnym środowisku. Nagroda ta wyróżnia samorządy, które dostrzegły ile dobrego może wynikać ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i potrafią przekuć to w konkretne działania na rzecz swoich mieszkańców

– mówił wicemarszałek Łukasz Smółka podczas gali wręczenia nagród.

W konkursie Małopolskie Wektory Współpracy nagradzane są inicjatywy podejmowane przez samorządy lokalne wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W tegorocznej, dwunastej edycji I miejsce przyznano Gminie Zakliczyn. II miejsce zajęła Gmina Biecz. III miejsce przyznano Gminie Dobczyce. Ponadto, wśród wyróżnionych znalazły się Gmina Skawina i Gmina Miasto Tarnów.

Konkurs Małopolskie Wektory Współpracy od dwunastu lat jest realizowany jest przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie Urzędy Miast, Gmin oraz Starostwa Powiatowe z Małopolski.

Galeria zdjęć