Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

700 tys. zł na profilaktykę chorób układu krążenia

Zdrowie
02 marca 2020
Województwo Małopolskie wraz z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II od ośmiu lat realizuje Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia wśród mieszkańców regionu. Dzięki podpisanej właśnie umowie pomiędzy szpitalem a samorządem województwa, opiewającej na kwotę blisko 700 tys. zł, będzie można zrealizować szereg działań profilaktycznych i zajęć edukacyjnych mających na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Małopolski.

Jedną z form zachowania dobrego stanu zdrowia jest profilaktyka. W grupie 5 programów profilaktycznych, które prowadzimy, kluczowe miejsce zajmuje program kardiologiczny. Realizacja przedsięwzięcia pozwala nam poprawiać alarmujące statystyki dotyczące chorób układu krążenia w naszym regionie

– mówi Marta Malec-Lech, odpowiedzialna w zarządzie województwa m.in. za obszar zdrowia. Po czym dodaje: - Z programu kardiologicznego w latach 2012-2019 skorzystało prawie 18 tys. osób. Do tej pory samorząd przeznaczył na ten cel nieco ponad 5 mln zł. Ale na tym nie poprzestajemy. Kolejne środki, jakie przekażemy w tym roku, to 700 tys. zł na konkretne prozdrowotne działania.

Program zdrowotny jest realizowany nieprzerwanie od 2012 roku. Jego głównym celem jest zmniejszenie umieralności i zachorowalności na choroby układu krążenia mieszkańców regionu. Jest on skierowany do pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i oddziałów kardiologicznych, u których stwierdzono wysokie ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

W ramach programu pacjenci są poddawani badaniom przesiewowym, w skład których wchodzi: pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu pasa, pomiar ciśnienia tętniczego oraz badanie laboratoryjne: poziom lipidogramu i glukozy. Przeprowadzana jest także ocena ryzyka wg SCORE oraz porada specjalistyczna. Następnie pacjenci uczestniczą w profilaktycznych szkoleniach edukacyjnych, a część z nich bierze udział w prowadzonej przez specjalistów medycznych edukacji telefonicznej, celem pogłębienia wiedzy i utrwalenia zdrowych nawyków.

Do pracowników i uczniów szkół podstawowych z klas 7 i 8 skierowane są szkolenia edukacyjne, podczas których przekazywana jest wiedza o czynnikach ryzyka związanych z chorobami układu krążenia. W trakcie spotkań uczestnicy są motywowani do zmiany nawyków żywieniowych, a także swojego stylu życia, na ten bardziej prozdrowotny.

W ostatnich ośmiu latach programem objęto 17 965 mieszkańców Małopolski. W 2020 roku liczba ta wzrośnie o kolejnych 2510 uczestników. Przedsięwzięcie koordynuje Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Piotra Podolca – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

W 2020 roku, dzięki podpisanej umowie, program będzie kontynuowany, a swoim zasięgiem obejmie minimum 1310 pacjentów POZ i oddziałów kardiologicznych. Zaplanowano przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla co najmniej 800 uczniów szkół podstawowych, a także wykładów edukacyjnych dla 400 dorosłych w zakładach pracy. W ramach przedsięwzięcia zostaną przeszkoloni kolejni nauczyciele prewencji – edukatorzy zdrowia, a także zostanie zrealizowana kampania edukacyjno-społeczna w lokalnych mediach.

Podsumowując, program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego skutkuje zwiększeniem świadomości pacjentów oddziałów kardiologicznych oraz poradni podstawowej opieki zdrowotnej, a także młodzieży i pracowników w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz znajomości objawów zawału serca i udaru mózgu. Efektem podjętych działań jest wprowadzenie przez pacjentów korzystnych modyfikacji stylu życia dotyczących aktywności fizycznej i zwyczajów żywieniowych. Z pewnością istotną rolę dla zdrowia mieszkańców Małopolski będzie miało rozszerzanie programu w 2020 roku o nowe jednostki obwodowe: poradnie, oddziały, szkoły i zakłady pracy.

Galeria zdjęć