Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Centrum Spotkań Olszańska

Zdrowie
07 lutego 2020
Przez najbliższe dwa lata Szpital Babińskiego będzie wspierać osoby niesamodzielne i ich nieformalnych opiekunów w nowym centrum, utworzonym za ponad siedem mln zł przez samorząd województwa małopolskiego.

Działania Centrum rozpoczną się na przełomie I i II kwartału tego roku i będą adresowane do trzech grup:  osób niesamodzielnych - powyżej 60 roku życia, do ich nieformalnych opiekunów - osób mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, a także do pracowników instytucji pomocy społecznej (w formie szkoleń). Centrum, działać będzie na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego Miasto Kraków oraz 14 otaczających go gmin. Dysponować będzie 30 miejscami, w pierwszej kolejności dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% określonego kryterium dochodowego. Zlokalizowane w Krakowie nieopodal dworców autobusowego i kolejowego, przy ul. Olszańskiej 5, będzie oferować osobom niesamodzielnym dzienny pobyt oraz aktywizację, między innymi poprzez odpowiednią terapię i oddziaływania zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego.

Centrum powstało wychodząc naprzeciw potrzebom związanym ze zwiększeniem dostępności usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych o szczególnych potrzebach, zwłaszcza osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia funkcji poznawczych, a także wpierania ich nieformalnych opiekunów

- wyjaśniła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Dla osób z trudnościami w poruszaniu się centrum oferować będzie także opiekę domową realizowaną przez pracowników funkcjonujących w strukturze Szpitala Babińskiego Zespołów Leczenia Środowiskowego (pięciu działających na terenie Krakowa oraz w Skawinie, Wieliczce, Myślenicach i Miechowie). Pracownicy Zespołów będą wpierać osoby niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania (odwiedzając w domach), udzielając wsparcia medycznego, terapeutycznego i pielęgniarskiego oraz nieformalnym opiekunom doradzając, jak prowadzić codzienną domową opiekę. Usługi świadczone w ramach projektu będą miały charakter usług świadczonych w społeczności lokalnej. Dodatkowo w samym Szpitalu (przy ul. Babińskiego) w Oddziale Psychogeriatrycznym znajdować się będą dwa „miejsca odciążeniowe”, które pozwolą nieformalnym opiekunom na czasową przerwę w bezpośredniej opiece nad osobami niesamodzielnymi. Będzie to także okazja, aby dokładnie przebadać taką osobę.

W siedzibie centrum nieformalni opiekunowie znajdą wsparcie edukacyjno-doradcze oraz dostęp do potrzebnych im  informacji oraz uzyskają łatwy dostęp do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego. Ponadto będą prowadzone będą działania informacyjno-edukacyjne kierowane do kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi

- dodała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Informacje udzielane będą doraźnie (telefonicznie), a także w trakcie spotkań szkoleniowych i za pośrednictwem przygotowanych materiałów, broszur oraz strony internetowej. Ich adresatami będą przede wszystkim pracownicy służby zdrowia i pomocy społecznej (zespołów leczenia środowiskowego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziennego pobytu, domów pomocy społecznej) a także pracownicy instytucji prowadzący podobne działania co centrum w innych częściach województwa. Zajęcia edukacyjne dotyczyć będą destygmatyzacji i  przeciwdziałaniu  wykluczeniu osób chorujących psychicznie, możliwościom i ograniczeniom farmakoterapii czy informacji na temat jednostek leczniczych oraz sposobów uzyskania pomocy. Prowadzić je będą specjaliści ze Szpitala im. dr. J. Babińskiego, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w opiece, leczeniu i wspieraniu niesamodzielnych seniorów, przede wszystkim  cierpiących na zaburzenia psychiczne czy zaburzenia funkcji poznawczych.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Biuro Prasowe Szpitala Babińskiego