Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Business in Małopolska – Support and development for your company

Projekt pn. „Business in Małopolska – Support and development for your company” - jest kolejnym przedsięwzięciem Województwa Małopolskiego, po realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE (2007-2013) przedsięwzięciach np. takich jak „Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość”, „Business in Małopolska – Partnership Network” czy „Business in Małopolska. Grow with us!” i stanowi ich naturalną kontynuację oraz bazuje na doświadczeniach uprzednio zdobytych. Zakres projektu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy zgłaszane przez przedsiębiorców w bieżącym procesie ich obsługi.

Projekt zapewnia szerokie wsparcie procesu inwestycyjnego w Małopolsce, skupiać się będzie na zwiększaniu wsparcia działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorstw oraz wzmacnianiu znaczenia gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez profesjonalną, ukierunkowaną na kluczowe branże Województwa Małopolskiego promocję gospodarczą. O przewadze Regionu i wzroście jego przewag konkurencyjnych w najbliższych latach zdecydować będą działania prowadzone w tzw. inteligentnych specjalizacjach, zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, do których zaliczamy: nauki o życiu (lifescience), energię zrównoważoną, technologie informacyjne i komunikacyjne (IT/ICT), chemię, produkcję metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektromechanikę i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Projekt pn. „Business in Małopolska – Support and development for your company” zakłada stałe udoskonalanie dotychczas wykorzystywanych i tworzenie nowych narzędzi promocji, podnoszenie kwalifikacji personelu oraz organizację i uczestnictwo w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych o dużym zakresie oddziaływania. Utrzymanie wysokiego poziomu działań marketingowych, zastosowanie nowych narzędzi komunikacji oraz aktywnych form uczestnictwa w wydarzeniach gospodarczych zaowocuje wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej marki gospodarczej Małopolski, a tym samym przyczyni się do zwiększenia zainteresowania inwestorów regionem i ułatwi przedsiębiorcom małopolskim nawiązywanie gospodarczych kontaktów na rynkach zagranicznych.

Planowane w ramach projektu działania wspierające małopolskie firmy z sektora MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne to:
- cykl 18 spotkań informacyjnych dla małopolskich eksporterów – 6 spotkań rocznie
- cykl kompleksowych spotkań B2B dla małopolskich eksporterów z sektora MŚP – 1 giełda w roku
- Forum Małopolskiego Eksportera

Działania wspierające proces inwestycyjny w regionie, które zaplanowane zostały w projekcie do realizacji to:
- kompleksowe przygotowanie i organizacja udziału w Targach EXPO REAL w Monachium
- cykl konferencji Małopolskie Forum Obsługi Inwestora.

W zakresie promocji oferty gospodarczej regionu Województwo Małopolskie planuje:
- prezentację oferty gospodarczej i udział w zagranicznych imprezach targowych takich jak:
 Targi EXPO REAL|Real Estate Trade Fair in Munich, Niemcy
 WorldFood 2016 Ałmaty, Kazachstan
 Mobile World Congress 2017 Barcelona, Hiszpania
 iFood 2017 Mashhad, Iran
 Expo 2017 Future Energy Astana, Kazachstan
 Hannover Messe 2018 Hanower, Niemcy
 Beautyworld Middle East 2018 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 Gitex 2018 Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
- kompleksowe przygotowanie stoiska i organizacja udziału w Międzynarodowym Forum Medycznym w Kijowie 2017
- rozwój regionalnego systemu informacji opartego na innowacyjnych narzędziach komunikacji internetowej
- cykliczna kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Województwa Małopolskiego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdroju
Równocześnie w trakcie realizacji powyższych działań na bieżąco Województwo Małopolskie świadczyć będzie kompleksowe, nieodpłatne usługi informacyjne dla małopolskich firm z sektora MSP, zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej. W ten sposób zapewniony zostanie dostęp szerokiemu gronu przedsiębiorców do informacji o potencjale wybranych przez nich rynków zagranicznych, a także potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.
 
Inwestorzy krajowi i zagraniczni chcący realizować lub rozwijać swoje projekty w Małopolsce otrzymają profesjonalną informację o możliwościach inwestycyjnych w Regionie, a także warunkach prowadzenia działalności gospodarczej.
Dzięki realizacji projektu pn. Business in Małopolska – Support and development for your company przedsiębiorcy objęci wsparciem uzyskają profesjonalne wsparcie swojej działalności w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne a potencjalni inwestorzy otrzymają wsparcie w realizacji działań inwestycyjnych.
 
Skontaktuj się z nami!
Departament Rozwoju Gospodarczego
Zespół Centrum Business in Małopolska
 
Centrum Business in Małopolska
ul. Podole 60
30-394 Kraków

tel.: +48 12 620 91 40| faks: +48 12 620 91 66

www.businessinmalopolska.pl (.com)