Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Potencjał gospodarczy Małopolski

Atuty województwa małopolskiego

 • Duża atrakcyjność inwestycyjna
 • Dobra dostępność komunikacyjna
 • Otwartość na rynki zagraniczne
 • Innowacyjność – obecność sektora wysokich technologii, instytucji badawczo – rozwojowych, uczelni wyższych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Duży potencjał naukowy i badawczy małopolskich uczelni wyższych oraz ośrodków naukowych
 • Dobrze rozwinięta sieć usług bankowych
 • Bogate zasoby naturalne

Dostępność komunikacyjna

Na terenie województwa małopolskiego, którego całkowita powierzchnia wynosi 15 183 km2 znajduje się 61 miast, w tym 3 miasta na prawach powiatów: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Obszar został podzielony na 22 powiaty i 182 gminy.

W Małopolsce występuje bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa. Przez jej obszar przebiega najdłuższa w Polsce, bo licząca 672 km, autostrada A4 oraz główny korytarz tranzytowy z Europy Zachodniej na Ukrainę – CORRIDOR III. Znajdujący się na terenie Małopolski Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice im. Jana Pawła II odprawił w 2016 r. 4,98 mln pasażerów (wzrost o 18% w stosunku do roku 2015), w 2017 r. ponad 5,8 mln pasażerów (wzrost o 17% w stosunku do roku 2016), a w 2018 ponad 6,7 mln pasażerów (wzrost o 16% w stosunku do roku 2017). Przepustowość dzienna jego terminala Cargo wynosi 35 ton. Lotnisko oferowało w 2018 r. połączenia do większości dużych miast w Europie Środkowej i Zachodniej  r. - 112 połączeń do 91 portów w 28 krajach. Kraków posiada międzynarodowe bezpośrednie połączenia kolejowe do takich miast jak: Praga, Budapeszt, Wiedeń, Lwów oraz Grodno.

Potencjał ekonomiczny Małopolski

Województwo małopolskie dysponuje znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Liczba ludności województwa małopolskiego na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 3,4 mln. Małopolska wytwarza 8,0% PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie Małopolski działalność prowadzi 398,6  tys. podmiotów gospodarczych (kwiecień 2019). Region Małopolski, jest wyjątkowym regionem w Polsce pod względem różnorodności złóż surowców mineralnych, do których należą: ropa naftowa, gaz ziemny, siarka, gips, cynk, ołów, piaskowce, wapienie, węgiel kamienny, sól kamienna, wody mineralne i geotermalne.

Największymi zakładami przemysłowymi Województwa Małopolskiego są:

 • Azoty Tarnów S.A., Tarnów
 • BP Polska Sp. z o.o., Kraków
 • Can-Pack S.A., Kraków
 • Coca-Cola, Niepołomice
 • Comarch S.A., Kraków
 • Delphi Poland S.A., Kraków
 • Fakro Sp. z o.o., Nowy Sącz
 • Foodcare Sp. z o.o., Zabierzów
 • Grupa Kęty S.A., Kęty
 • Maspex GMW Sp. z o.o. s.k.a., Wadowice
 • Newag S.A., Nowy Sącz
 • Oknoplast Sp. z o.o., Podłęże
 • Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia
 • Stalprodukt S.A., Bochnia
 • Synthos S.A., Oświęcim
 • TELE-FONIKA Kable S.A., Kraków i Myślenice
 • Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Skawina
 • Vistula Group S.A., Kraków
 • Wawel S.A., Kraków
 • Wojas S.A., Nowy Targ

W Małopolsce występują dogodne warunki dla rozwoju sektora high – tech, motoryzacyjnego, turystycznego i BPO, przede wszystkim dzięki występującemu w województwie wysokiemu potencjałowi naukowo-badawczemu i edukacyjnemu, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, a także odpowiedniemu zapleczu naukowemu, dostępności wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i siły roboczej oraz dogodnym warunkom naturalnym, przyrodniczym i klimatycznym.

Małopolsce zaufały między innymi takie zagraniczne firmy jak: Motorola, MAN, Delphi, Valeo, IBM, Electrolux, Philip Morris, Shell, Capgemini i Mabuchi.

Eksport towarów i usług z Małopolski w 2017 r. osiągnął 9,56 mld EUR. Najważniejsze produkty eksportowe Małopolski pochodzą z następujących sektorów: elektromaszynowego, motoryzacyjnego, chemicznego. W Małopolsce działa ponad 3200 firm prowadzących działalność eksportową.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne realizowane w regionie w latach 1989 - 2016 przekroczyły 21,9 mld USD, a w samym  2016 roku osiągnęły one wartość 1,4 mld USD. Małopolska zajęła 6. miejsce pod względem strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych - "European Cities and Regions of the Future 2018/2019" FDI Intelligence.

Edukacja i rynek pracy

Małopolska jest drugim regionem w Polsce pod względem liczby studentów. Na 30 uczelniach wyższych, działających na terenie województwa, studiuje łącznie 157,3 tys. studentów (w tym 8,4 tys. z zagranicy). W roku akademickim 2016/2017 dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymało 53,6 tys. studentów. Uczelnie wyższe, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, oferują wiele ciekawych kierunków kształcenia, takich jak m.in.: biotechnologia, IT, inżynieria materiałowa, chemia i inżynieria procesowa, elektronika i telekomunikacja, technologie chemiczne, wzornictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, filologia (m.in. angielska, germańska, romańska). Ma to odzwierciedlenie w występującej na terenie Małopolski dużej dostępności wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosi 5093,52 zł (kwiecień 2019) i jest niższe o 1,8% od średniego w kraju (5186,12 zł). Liczba osób aktywnych zawodowo w Małopolsce wynosi ok. 1,48 mln. osób. Stopa bezrobocia w województwie wyniosła w kwietniu 2019 r. 4,5% (69,1 tys. bezrobotnych) i była niższa w porównaniu do średniej krajowej, która wyniosła w tym samym okresie 5,6%.