Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

#StartUP Małopolska

#StartUP Małopolska to program akceleracyjny skierowany do startupowców, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Małopolski, którzy chcą rozwijać swój biznes.

Obrazek przedstawia loga Małopolski, Funduszy Europejskich i Uni Europejskiej

Program to jedno z działań w ramach projektu pn. „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie” realizowanego przez Województwo Małopolskie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wzmocnienie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw MŚP we wczesnej fazie rozwoju, głównie start-upów działających w oparciu o nowe technologie, które wpłynie pozytywnie na wzrost potencjału sektora MSP w regionie.

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania podsumowującego II edycję #StartUP Małopolska

Działania realizowane w ramach projektu:

  • Program akceleracyjny #StartUP Małopolska – to program szkoleniowo-mentorski dla MŚP z Małopolski we wczesnej fazie rozwoju (działających na rynku do 24 m-cy), mający na celu podniesienie kompetencji przedsiębiorców w obszarach kluczowych dla rozwoju biznesu, w tym w zakresie marketingu, sprzedaży i prezentacji oferty. Cykl szkoleń poprzedzają dwudniowe warsztaty przedakceleracyjne, podczas których uczestnicy analizują modele biznesowe i strategie marketingowo-sprzedażowe swoich firm i wyodrębniają obszary do optymalizacji, a tym samym definiują zakres wsparcia w ramach programu akceleracyjnego, aby jak najlepiej odpowiadał na ich potrzeby. Każda z firm korzysta także z usług mentorskich – indywidualnej pracy z mentorem (10 godzin) w wybranym przez siebie obszarze wymagającym doskonalenia i rozwoju. Dodatkowo firmy mają możliwość uczestnictwa w najważniejszych wydarzeniach branżowych i startupowych w Polsce. Udział w programie to dla młodych przedsiębiorców okazja, by zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, w efekcie czego rozwiną swoje firmy, udostępnią nowe produkty i usługi oraz wprowadzą je na nowe rynki. W projekcie zrealizowano 5 edycji programu, w których udział wzięło łącznie 35 przedsiębiorców z Małopolski. Każda edycja poddawana jest ewaluacji, aby wsparcie było jak najlepiej dopasowane do potrzeb firm.
  • Organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze – głównym założeniem organizowanych przedsięwzięć jest tworzenie środowiska sprzyjającego networkingowi, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu nowych kontaktów. Jednym z flagowych wydarzeń jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce, organizowany w regionie od 2010 r. To globalna inicjatywa mająca na celu promowanie idei bycia przedsiębiorczym. Rokrocznie, przez jeden tydzień listopada, organizowanych jest szereg spotkań, warsztatów, szkoleń, podczas których uczestnicy mogą podnosić swoje kompetencje związane z rozwojem biznesu. Wydarzenie inauguruje Spotkanie Młodego Biznesu. W projekcie organizowane są także mniejsze spotkania o charakterze networkingowym, w tym wydarzenia wpisujące się w cele ogólnoeuropejskiej inicjatywy Startup Europe Week. W ramach projektu zaplanowano organizację łącznie 8 wydarzeń.

Okres realizacji projektu „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie”: 01.04.2017 – 31.03.2020 r.

Wartość projektu: 2 812 036,05 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 2 385 028,64 zł.

Kontakt:

  • w sprawie programu akceleracyjnego: Małgorzata Kwiecień, tel. 012 63 03 475, e-mail:
  • w sprawie wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze: Barbara Nieć, tel. 012 63 03 370, e-mail:

 

 

Galeria zdjęć