Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Edukacyjna Platforma Cyfrowa

Szacunkowa wartość projektu: ponad 8 mln zł.

Realizacja inwestycji jest ściśle związana z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna (MCHE), którego celem jest umożliwienie przekazywania wiedzy uczniom w Małopolsce za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt będzie obejmował wszystkie zainteresowane szkoły ponadgimnazjalne w regionie oraz wybrane biblioteki pedagogiczne i Małopolskie Centra Doskonalenia Nauczycieli (MCDN), które zgłoszą chęć udziału w projekcie.

W ramach Małopolskiej Edukacyjnej Platformy Cyfrowej zakupione zostaną niezbędne urządzenia do prowadzenia wykładów, seminariów, ćwiczeń laboratoryjnych, kół zainteresowań w trybie zarówno on-line jak off-line. Poszerzenie MCHE o nowoczesne pracownie zlokalizowane w bibliotekach wynika z obciążenie pracowni „chmurowych” zlokalizowanych w szkołach. Dzięki temu biblioteki zyskają na atrakcyjności i będą pełnić nową funkcję w procesie edukacji. Korzystanie z zasobów chmury odbywać się będzie dwutorowo: na poziomie pracownik naukowy-uczeń oraz MCDN-nauczyciel-uczeń.

Planowane źródło finansowania: działanie 2.1.3 RPO: E-usługi w edukacji