Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

Konieczność zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wynika z troski o środowisko naturalne. Wojewódzkie budynki nie spełniają aktualnych standardów energetycznych, co powoduje wysoką konsumpcję energii cieplnej oraz elektrycznej. W celu obniżenia zużycia energii w ramach realizacji projektu planowana jest modernizacja budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych i energii z odnawialnych źródeł.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Ograniczenie emisji pyłów
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
  • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej

Termomodernizacja jest poprzedzona audytami energetycznymi. Konieczność audytów wynika z faktu, że wojewódzkie budynki wykonane były w odmiennych technologiach i oddane do użytkowania w różnym okresie czasu.

Źródło finansowania: działanie 4.3.3 RPO: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

Szacunkowa wartość projektu: ok. 105 mln zł

- dofinansowanie UE: Poddziałanie 4.3.3 RPO WM: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje Regionalne

Lata realizacji: 2015 - 2021