Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rozwój Kolei Małopolskich poprzez zakup nowoczesnych pociągów

Inwestycja w zakup nowych pojazdów szynowych to kolejny etap budowania strategii transportu zintegrowanego, w którym to właśnie transport kolejowy będzie odgrywał kluczową rolę. Województwo sukcesywnie nabywa kolejne pociągi.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu, poprzez zakup nowego taboru kolejowego, służącego do przewozów na terenie województwa małopolskiego (linie kolejowe, na których będą świadczone usługi w zakresie transportu kolejowego z wykorzystaniem zakupionego taboru, będą wynikały z umów z operatorami świadczącym usługi w zakresie transportu kolejowego).

Aktualnie planowany jest zakup 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym wraz z kompleksową usługą serwisowo - utrzymaniowo - naprawczą zakupionego taboru kolejowego.

Realizacja projektu przyczyni się do:

- rozwoju sieci liniowej w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA);

- ograniczenia ruchu drogowego;

- zwiększenia komfortu podróżowania;

- poprawy bezpieczeństwa pasażerów;

- zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejmowanie ruchu pasażerskiego koleją z mniej przyjaznych środowisku gałęzi transportu (głównie z transportu drogowego) oraz dostosowanie wpływu kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo (zmniejszenie niektórych niedogodności związanych z infrastrukturą kolejową np. hałas);

Planowane efekty:

- zwiększenie taboru regionalnego transportu pasażerskiego o 4 nowoczesne, ciche, bezpieczne i komfortowe pociągi, które jednocześnie zaspokajają potrzeby pasażerów niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej

Wartość projektu: ok. 90 mln zł

Planowane źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.