Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Informacja dla niesłyszących

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski jest regionalną samorządową jednostką administracji publicznej. Urząd działa na rzecz rozwoju Małopolski oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców województwa. Kierownikiem Urzędu jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

Do zadań Urzędu należy obsługa organów samorządu Województwa Małopolskiego – Sejmiku, Zarządu i Marszałka, umożliwiająca wykonanie wszystkich zadań, za które odpowiedzialny jest samorząd województwa.

Najważniejsze zadania realizowane przez Urząd dotyczą:

 • aktywizacji gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim,
 • przygotowania i wdrażania strategii rozwoju województwa małopolskiego,
 • obsługi funduszy europejskich, w tym pomocy dla  podmiotów zewnętrznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego w staraniach o środki europejskie;
 • zapewnienia potrzeb transportowych mieszkańców województwa małopolskiego oraz rozwoju transportu w regionie,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym działań na rzecz ochrony powietrza i ochrony przed hałasem,
 • rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • edukacji oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocji Małopolski,
 • rozwoju oferty przemysłu czasu wolnego i usług turystycznych,
 • inwestycji strategicznych realizowanych przez województwo małopolskie samodzielnie lub w partnerstwie.

Wideotłumacz języka migowego dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, została uruchomiona usługa skierowana do osób niesłyszących - wideotłumacz.

Wideotłumacz umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami urzędu. Dzięki temu, osoba głucha może samodzielnie, bez udziału pełnomocnika, uzyskać potrzebne jej informacje lub załatwić sprawy w urzędzie.

Rozmowa pracownika urzędu z osobą głuchą będzie prowadzona w czasie rzeczywistym. Pracownik urzędu połączy się z tłumaczem – za pośrednictwem specjalnego programu i kamery, które są zainstalowane na jego komputerze – a ten na bieżąco będzie porozumiewał się z osobą głuchą i z pracownikiem urzędu.

Miejsca w Urzędzie Marszałkowskim, umożliwiające kontakt na żywo z tłumaczem języka migowego poprzez wideotłumacza:

 • Dziennik podawczy, parter, budynek B, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
 • ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
 • os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków,
 • ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków,
 • ul. Królewska 57, 30-045 Kraków,
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków,
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ,
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów.

Usługa jest całkowicie bezpłatna, dostępna przez cały czas pracy urzędu (8.00–16.00) i nie wymaga wcześniejszego umawiania.

Stanowisko wyposażone w wideotłumacza jest oznaczone symbolem migających dłoni:

Grafika przedstawiająca migające dłonie

W celu złożenia zapytania lub załatwienia sprawy, osoby komunikujące się nieaudytywnie mogą skorzystać z poczty elektronicznej Urzędu:
e-mail: , faks: +48 12 63 03 126 oraz skontaktować się z Urzędem przez internet - Załatw sprawę przez internet

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.).