Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Robert Siudut

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zostało powołane do życia w 2005 roku jako Narodowa Instytucja Kultury wpisana do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 25 września 2009 roku na Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie Marszałek Województwa Małopolskiego zawarł umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współprowadzeniu Centrum.

Koronnym przedsięwzięciem Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego była budowa siedziby zlokalizowanej w Lusławicach (woj. Małopolskie). Obiekt ten jest w pełni przystosowany do realizacji zadań Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w zakresie edukacji muzycznej oraz organizacji życia kulturalnego w skali regionu i w skali całego kraju a nawet Europy. Obiekt Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach został udostępniony dla publiczności 21 maja 2013 r. Koszt inwestycji to kwota: 64,9 mln zł, z czego:

  • 50 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej (POIŚ 2007-2013)
  • 14,9 mln zł pozyskano ze źródeł krajowych (w tym 5 mln zł – budżet Województwa Małopolskiego, 4,9 mln zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 5 mln zł – Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki, Baletu i Sportu).

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach jest obiektem o powierzchni 8878,9 m2 , z czego sala koncertowa z zespołem dydaktycznym obejmuje powierzchnię 6726,9 m2 ,a zespół pobytowy ma 2152 m2 .

Historia kształcenia muzycznego sięga w tym miejscu przełomu XVI i XVII wieku i odwołuje się do tradycji Szkoły Lusławickiej. Po II Wojnie Światowej popadający w ruinę dwór i 5 ha park odrestaurował Krzysztof Penderecki, na stałe zamieszkujący w Lusławicach. Ten wybitny twórca stał się inicjatorem Europejskiego Centrum Muzyki, instytucji która poprzez stwarzanie okazji do spotkania i pracy w formule mistrz-uczeń stawia sobie za cel kształcenie i rozwijanie młodych talentów muzycznych w Polsce i w Europie. W ramach projektu powstał w pełni funkcjonalny obiekt wyposażony w: salę koncertową z zespołem dydaktycznym, zespół pobytowy umożliwiający ćwiczenia indywidualne oraz infrastrukturę towarzyszącą taką jak drogi, czy oświetlenie.
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego uzyskało możliwość kształcenia uzdolnionych muzyków z całego świata, organizowania spotkań muzyków, pedagogów, dzielenia się doświadczeniami, pogłębiania wiedzy muzycznej.
W ramach projektu powstał w pełni funkcjonalny obiekt wyposażony w następujące elementy:

  • salę koncertową z zespołem dydaktycznym,
  • zespół pobytowy gwarantujący ćwiczenia indywidualne,
  • infrastrukturę towarzyszącą.Od początku swej działalności, CENTRUM, jako organizator lub współorganizator, realizuje liczne koncerty, wystawy, spotkania, warsztaty oraz kursy mistrzowskie. Na przestrzeni lat poprzedzających budowę nowej siedziby, realizowane były autorskie przedsięwzięcia, takie jak: „Spotkania z Mistrzem” – cykl, którego ideą było stworzenie przestrzeni spotkań, przekazywania doświadczeń i budowania dialogu pomiędzy mistrzami XX wieku i artystami XXI wieku; „Młodzi Kompozytorzy” – seria wydawnictw prezentujących dzieła młodej generacji polskich kompozytorów. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest laureatem nagród SUPERSONIC AWARD oraz było nominowane do Nagrody Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2009 w kategorii ALBUM ROKU MUZYKA WSPÓŁCZESNA. Kultywując dotychczasową tradycję, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego planuje pogłębić współpracę z instytucjami i osobistościami europejskiego i międzynarodowego świata muzycznego, uwzględniając elementy tej współpracy w swoich programach.

Korzystając z niezwykle cennych kontaktów Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich – inicjatorów stworzenia CENTRUM, miejsce to stało się obszarem spotkań utalentowanych młodych muzyków z najwybitniejszymi przedstawicielami europejskiego i międzynarodowego środowiska muzycznego – dyrygentami, solistami, kompozytorami, a także animatorami kultury i specjalistami z zakresu zarządzania kulturą. W oparciu o to, CENTRUM kontynuować będzie rozpoczętą w 2005 roku działalność w dziedzinie kształtowania oraz promowania młodych talentów z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza: sali koncertowej, sal do ćwiczenia i lekcji, magazynów instrumentów, biblioteki wraz z czytelnią, sal konferencyjnych, części pobytowej, przestrzeni wystawowej a nawet studia nagrań i pomieszczenia reżyserii dźwięku.

Działalność Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego obejmuje wszechstronne kształcenie na wszystkich etapach rozwoju artystycznego poprzez kursy mistrzowskie, warsztaty solowe, kameralne i orkiestrowe, seminaria i wykłady. Lusławickie CENTRUM jest miejscem spotkań utalentowanych, młodych muzyków i profesorów – wybitnych specjalistów sztuki wykonawczej, kompozycji i szeroko pojętej humanistyki. W relacjach typu „mistrz – uczeń” kultywowane są wartości duchowe tradycji środkowo-europejskiej a umiejętności praktyczne w zakresie wykonawstwa i interpretacji są uzupełniane pogłębioną wiedzą o stylach muzycznych, jak również o strukturze i znaczeniu dzieła muzycznego.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa, jako organizator lub współorganizator, zrealizowało liczne koncerty, wystawy, spotkania, warsztaty oraz kursy mistrzowskie, konsekwentnie umacniając swoją pozycję wśród narodowych instytucji kultury oddanych rozwojowi i promocji polskiej twórczości. Współpracując z artystami, pedagogami oraz specjalistami europejskiego i światowego formatu, CENTRUM określiło i niezmiennie podtrzymuje wysoki standard w realizacji swoich programów. Obecnie, dzięki wybudowaniu nowoczesnej siedziby, CENTRUM zyskało nowe możliwości, które pozwolą na intensyfikację i rozszerzenie jego działalności w oparciu o wypracowany wysoki poziom artystyczny i merytoryczny.

REALIZOWANE PROGRAMY:

LUSŁAWICKA ORKIESTRA TALENTÓW
Lusławicka Orkiestra Talentów jest jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W ramach projektu powołana została dziecięca orkiestra smyczkowa złożona z laureatów Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej dla szkół muzycznych I stopnia w 2013 roku. W skład zespołu wchodzi 40 młodych muzyków z całej Polski (29 miast, 14 województw), dla których zaproszenie do Lusławickiej Orkiestry Talentów jest nagrodą za wybitne osiągnięcia a jednocześnie możliwością dalszego rozwoju pod okiem znakomitych muzyków - artystów i pedagogów, którzy czuwają nad artystycznym poziomem oraz procesem budowania zespołu. W roku 2014, po udanych występach na samodzielnych koncertach oraz u boku gwiazd wielkiego formatu (Anne-Sophie Mutter, Apollon Musagete Quartet), Stowarzyszenie oraz CENTRUM planują zaprezentowanie Orkiestry przed publicznością w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku.

FESTIWAL EMANACJE
Festiwal EMANACJE jest pierwszym wydarzeniem muzycznym spajającym całe Województwo Małopolskie. Jego oddziaływanie, ze względu na innowacyjność oraz skalę przedsięwzięcia, stopniowo emanować ma dalej, ukazując Małopolskę jako źródło ważnych artystycznych inicjatyw oraz jako miejsce, gdzie dziedzictwo kulturowe spotyka się z nowoczesnością. Nazwa Festiwalu – EMANACJE – nawiązuje bezpośrednio do początków drogi twórczej Patrona Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Jego kariera bowiem rozpoczęła się m.in. od potrójnego zwycięstwa w II Konkursie Młodych Kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich w 1959 roku. Wśród trzech zwycięskich utworów znalazły się „Emanacje” - kompozycja na 2 orkiestry smyczkowe 25-letniego wówczas Krzysztofa Pendereckiego. Nazwa wykorzystuje również symbolikę promieniowania muzyką wykonywaną i współtworzoną w Lusławicach, umożliwiając obcowanie ze sztuką najwyższej jakości melomanom – mieszkańcom i gościom regionu – w najpiękniejszych zakątkach Małopolski.

ZIMOWA AKADEMIA MUZYKI oraz LETNIA AKADEMIA,
Zimowa Akademia Muzyki w Lusławicach jest projektem dedykowanym młodym, uzdolnionym instrumentalistom - wyróżniającym się uczniom szkół muzycznych I oraz II stopnia z całej Polski. Przedsięwzięcie umożliwia utalentowanym muzykom kontakt z najwyższej klasy specjalistami - wybitnymi artystami i pedagogami. Program Akademii składa się z zajęć indywidualnych, dając szansę na rozwój artystyczny młodym adeptom sztuki w zakresie gry na instrumencie. Projekt uzupełniony jest zajęciami rekreacyjnymi i udziałem w koncertach i nagraniach odbywających się w tym czasie w lusławickim Centrum. Patronat nad pierwszą edycją Zimowej Akademii Muzyki w Lusławicach (2014) objęli Państwo Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, zapewniając przedsięwzięciu najwyższą rangę.
Letnia Akademia 2014, która odbędzie się w sierpniu w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach, jest projektem obejmującym cykl mistrzowskich kursów solowych i kameralnych kierowanych do najbardziej utalentowanych uczniów i studentów polskich szkół i uczelni artystycznych. Akademia ma na celu umożliwienie i ułatwienie utalentowanym instrumentalistom młodego pokolenia mistrzowskiej edukacji pod kierunkiem najwybitniejszych specjalistów w Europie.
Od roku 2014 pedagogami Letniej Akademii będą soliści i członkowie Filharmonii Berlińskiej oraz Scharoun Ensemble - utworzonego w ramach legendarnej orkiestry zespołu kameralnego. Letnia Akademia obejmie kursy mistrzowskie w specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot i waltornia oraz warsztaty muzyki kameralnej i orkiestrowej. Filharmonicy Berlińscy w Lusławicach to pierwsza edycja współpracy CENTRUM z tą znakomitą orkiestrą światowej klasy.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego planuje w 2014 roku realizację ok. 100 projektów koncertowych, koncertowo/edukacyjnych i wydawniczych.
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Biuro - sekretariat:
ul. Sikorskiego 11, 02-758 Warszawa
tel. 22/ 46-44-619, fax. 22/ 46-44-659

Biuro w Krakowie:
tel. 12/ 33-34-001
e-mail:

strona internetowa: www.penderecki-center.pl