Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolska Pamięta"

W 2020 roku konkurs nie będzie realizowany.

Uchwałą nr XII/143/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych obiektach małej architektury stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii, będących dziedzictwem narodowym położonym na obszarze województwa małopolskiego, w ramach konkursu pod nazwą „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”.

Plakat konkursu

Małopolska jest miejscem szczególnie doświadczonym przez historię, a Małopolanie wielokrotnie w dziejach narodu i państwa polskiego dawali przykład przywiązania do najważniejszych dla Polaków wartości, poświęcając za nie swoje zdrowie i życie. Zarząd Województwa Małopolskiego uznaje, iż troska o zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii, jest obowiązkiem samorządów lokalnych i regionalnych.

Celem strategicznym, uzasadniającym organizację i ogłoszenie konkursu jest konieczność udzielenia wsparcia samorządom terytorialnym szczebla gminnego i powiatowego z terenu województwa małopolskiego, w zakresie prowadzenia działań mających na celu zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii, będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków.

Konkurs jest inicjatywą Zarządu Województwa Małopolskiego, wyrażającą troskę o zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii w Małopolsce, mającą także promować  i zachęcać władze samorządowe małopolskich gmin i powiatów do podejmowania działań zmierzających do lepszej opieki nad miejscami pamięci.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12/ 63 03 139, 63 03 407, 63 03 423

Interaktywna mapa:

Ochrona dziedzictwa kulturowego w geoportalu MIIP