Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolska Pamięta"

Ogłoszenie tegorocznej edycji konkursu "Małopolska Pamięta" przez Zarząd Województwa Małopolskiego planowane jest w maju 2021 roku.

pomnik w KupieniniePomnik Ofiar Wojen Światowych w Kupieninie (gmina Mędrzechów) po przeprowadzonych w 2019 r. pracach konserwatorskich.

Uchwałą nr XII/143/19 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych obiektach małej architektury stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii, będących dziedzictwem narodowym położonym na obszarze województwa małopolskiego, w ramach konkursu pod nazwą „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”.

Małopolska jest miejscem szczególnie doświadczonym przez historię, a Małopolanie wielokrotnie w dziejach narodu i państwa polskiego dawali przykład przywiązania do najważniejszych dla Polaków wartości, poświęcając za nie swoje zdrowie i życie. Zarząd Województwa Małopolskiego uznaje, iż troska o zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii, jest obowiązkiem samorządów lokalnych i regionalnych.

Celem strategicznym, uzasadniającym organizację i ogłoszenie konkursu jest konieczność udzielenia wsparcia samorządom terytorialnym szczebla gminnego i powiatowego z terenu województwa małopolskiego, w zakresie prowadzenia działań mających na celu zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii, będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków.

Konkurs jest inicjatywą Zarządu Województwa Małopolskiego, wyrażającą troskę o zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii w Małopolsce, mającą także promować  i zachęcać władze samorządowe małopolskich gmin i powiatów do podejmowania działań zmierzających do lepszej opieki nad miejscami pamięci.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12/ 63 03 139, 63 03 407, 63 03 423.

Pomnik w SłopnicachPomnik poświęcony 32 ofiarom hitleryzmu zamordowanym 17 lipca 1944 r. w Słopnicach (gmina Słopnice) po przeprowadzonych w 2019 r. pracach konserwatorskich,

Interaktywna mapa:

Ochrona dziedzictwa kulturowego w geoportalu MIIP