Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP)

Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP) powstała w ramach projektu pn. "Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013.

Jako system regionalny, MIIP zapewnienia obywatelom, przedsiębiorcom, jednostkom publicznym i prywatnym dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych przestrzennych z obszaru województwa małopolskiego. Dane te pochodzą ze zbiorów UMWM oraz Partnerów MIIP i prezentowane są w postaci interaktywnych map.

Dzięki interoperacyjności wystawianych usług danych przestrzennych, tj. usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania, system spełnia wymogi Dyrektywy INSPIRE, a tym samym pozwala na integrację z infrastrukturą informacji przestrzennej na poziomie krajowym i europejskim, a także z innymi systemami opartymi na e - usługach.

Informacje o projekcie dostępne są  na stronie GeoMalopolska.

ZOBACZ KOMPOZYCJE:

APLIKACJA MOBILNA MIIP MOBILE:

Aplikacja oferuje dostęp do map obszaru Małopolski. Na mapach podkładowych prezentowane są dane uporządkowane w trzech grupach tematycznych:  Dane topograficzne,  Turystyka, Miasto Kraków.

Narzędzia dostępne w aplikacji umożliwiają m.in. pomiar długości i powierzchni, zapisywanie przebytej trasy, lokalizowanie i udostępnianie swojego położenia, wyszukiwanie adresów oraz identyfikację adresów, tras rowerowych i atrakcji turystycznych na tych trasach.

Aplikację można pobrać bezpłatnie w wirtualnych sklepach Google Play i App Store.

Więcej informacji o aplikacji znajdziesz TUTAJ

PARTNERZY MIIP:

 • Centralny Ośrodek Turystki Górskiej PTTK w Krakowie (dane i aktualizacja szlaków turystycznych),
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (aktualizacja danych dotyczących dróg wojewódzkich),
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (aktualizacja granic parków krajobrazowych, otulin, obszarów chronionego krajobrazu i innych form przyrody),
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (dane i aktualizacja obwodów rybackich),
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie (udostępnienie obszarów Natura 2000, granic rezerwatów przyrody i innych form ochronnych przyrody, sieci korytarzy ekologicznych, kierunków migracji zwierząt),
 • Gmina Wieliczka,
 • Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce,
 • Gmina Łącko,
 • Trójstronne porozumienie ze Stronnictwem Powiatowym w Olkuszu i Gminą Wolbrom,
 • Gmina Świątniki Górne,
 • Gmina Nawojowa,
 • Gmina Grybów,
 • Gmina Bukowina Tatrzańska (dane i aktualizacja przebiegu szlaków spacerowych na terenie gminy),
 • Miasto Kraków (udostępnienie danych z obszaru miasta),
 • Powiat suski,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Gmina Szczawnica,
 • Stowarzyszenie Metropolia Krakowska,
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,
 • Krakowskie Pogotowie Ratunkowe,
 • Małopolskie Centrum Edukacji (MEC),
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Małopolska Organizacja Turystyczna.

Jednostki/organizacje/instytucje zainteresowane współpracą, tworzeniem baz danych i ich publikacją w geoportalu MIIP mogą kontaktować się z Zespołem Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej:

e-mail:
tel. 12 63 03 327

Przejdź do geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej