Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) to gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej o zasięgu wojewódzkim. Domeną Ośrodka jest Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, mapy topograficzne oraz tematyczne – dane te służą celom studialno - projektowym, przyrodniczym, turystycznym, przeglądowym. WODGiK nie powiela zasobu geodezyjnego gromadzonego w ośrodkach powiatowych.

Podstawowe zadania zespołu to:

1. Gromadzenie i udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czyli informacji przestrzennych o zasięgu wojewódzkim.

Materiały zasobu udostępniane są wszystkim zainteresowanym tj. osobom fizycznym i prawnym. W zależności od celu wykorzystania, materiały udostępniane są odpłatnie lub nieodpłatnie.

Materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego to m. in.:

  • Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k,
  • Standardowe opracowania kartograficzne w skali 1:10 000,
  • Inne mapy topograficzne (starsze-niestandardowe) w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
  • Mapy tematyczne: sozologiczne, hydrograficzne, glebowo-rolnicze,
  • Ortofotomapy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.geomalopolska.pl/ w zakładce: WODGIK.

2. Aktualizacja materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Obecnie zespół zaangażowany jest w realizację projektu "Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu planowane jest wykonanie pełnego pokrycia obszaru województwa mapami topograficznymi w skali 1:10000 oraz aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.