Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Marka Małopolska

Proces budowy marki Małopolska

Marka regionu, przy wykorzystaniu naturalnych, kulturowych i turystycznych atutów, buduje jego potencjał gospodarczy, innowacyjny i przedsiębiorczy. Wspiera rozwój społeczny i zmienia jakość życia jego mieszkańców na lepsze.
Właśnie z tego powodu budowa silnej marki Małopolska jest kluczowym wyzwaniem dla naszego regionu.

Województwo małopolskie uznało budowę i promocję marki Małopolska za niezwykle ważny sposób zarządzania rozwojem regionu, co znajduje odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.  Strategia zakłada, że dynamiczny rozwój regionu powinien opierać się na jednolicie zidentyfikowanej marce Małopolska i będzie możliwy dzięki skutecznym działaniom w sferze marketingu regionalnego w wymiarze krajowym i zagranicznym.

Budowa silnej marki Małopolska nie jest możliwa bez ustalenia jej tożsamości. Zgodnie z wynikami badań nad tożsamością marki naszego regionu Małopolska jest szczera, przyjacielska, z wyobraźnią, wyjątkowa, uduchowiona, niezależna i wiarygodna - taki też powinien być przekaz promocyjny o regionie we wszystkich jego aspektach, od gospodarki, przez kulturę, po naukę.
Tożsamość marki stanowi podstawowy zbiór zasad dotyczących wartości marki, jej osobowości, korzyści i pozycjonowania, które stają się narzędziem koordynacji marketingu regionalnego prowadzonego przez samorząd województwa.

Województwo poświęca sporo miejsca analizom i badaniom związanym ze strategicznym marketingiem terytorialnym. Wynika z nich, że Małopolska to region, który wyróżnia się na tle innych samorządów. Kampanie wizerunkowe wykorzystują niekonwencjonalne narzędzia promocyjne, które są intrygujące i ciekawe.
Program Strategiczny Marketing Terytorialny potwierdza, że wysoka atrakcyjność turystyczna i gospodarcza naszego regionu jest wzmacniana przez szereg udanych kampanii promocyjnych.
Obecne działania promocyjne regionu konsekwentnie podporządkowane są spójnej tożsamości marki, z której wynikają konkretne zalecenia w obszarze komunikacji marketingowej co do treści i formy przekazu oraz kodu identyfikującego markę.

O potencjale marki regionu decyduje również znak graficzny. Znak marki Małopolska (przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w 2015r.) powstał w odpowiedzi na potrzebę wykreowania mocnej i nowoczesnej marki Małopolska, opartej o potencjał innowacyjności, a jednocześnie mocno związanej z korzeniami i tradycjami regionu. W oparciu o znak graficzny województwo opracowało System Identyfikacji Wizualnej jako główne narzędzie do budowy marki Małopolska.Nie bez znaczenia przy osiągnięciu sukcesu jest również zbudowanie sieci relacji partnerskich wokół marki Małopolska i wzmocnienia poczucia współuczestniczenia w jej rozwoju i współdecydowania o jej przyszłym kształcie.
Właśnie z tego powodu województwo opracowało System Koordynacji Marki Małopolska, który stanowi kodeks współpracy samorządu z podmiotami w procesie budowy marki.

Nie ma promocji bez strategii

Udana promocja regionu to promocja rzeczywistych, wyróżniających atutów, wiarygodna, oparta na wyrazistej i przekonującej symbolice, mocno zakorzeniona w celach rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. A przy tym:

  • konsekwentna,
  • spójna,
  • dobrze adresowana,
  • konkurencyjna względem działań promocyjnych innych regionów

Czyli wykorzystująca świadomie wartości regionalne, kreująca atrakcyjną „osobowość” miejsca i jego mieszkańców, zmieniająca oblicze regionu – od zastanych wyobrażeń o nim, do aspiracyjnej, „markowej” tożsamości.