Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Strategia promocyjna Marki Małopolska

Marka Małopolska jest jednym z kluczowych narzędzi wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i podwyższa jakość życia jego mieszkańców.
Samorząd województwa małopolskiego uznał, że budowa i promocja marki Małopolska na arenie krajowej i międzynarodowej to ważny sposób na zarządzanie rozwojem regionu. To stanowisko znalazło odzwerciedlenie w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.
Strategia zakłada, że dynamiczny rozwój Małopolski będzie możliwy dzięki sprawnemu i skutecznemu marketingowi regionalnemu, który ma się opierać na jednolicie zidentyfikowanej marce Małopolska.

Z tego powodu jednym z priorytetów województwa było stworzenie strategii promocyjnej marki Małopolska bazującej na dotychczasowych sukcesach oraz wprowadzanie nowych rozwiązań zgodnie z programem strategicznym Marketing Terytorialny. Program to także ważne narzędzie do strategicznego planowania rozwoju Małopolski. Łączy on priorytety i założenia rozwoju regionu i wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Kraju 2020, która zakłada wspieranie specjalizacji regionów opartej na ich zasobach i możliwościach rozwojowych.

Jak wynika z badań Małopolska posiada dobrą sytuację wizerunkową, co stawia nasz region na wysokiej pozycji wśród marek terytorialnych. Wiele miejsc i wydarzeń z Małopolski cechuje duża atrakcyjność i rozpoznawalność, region prowadzi intensywną promocję w oparciu o swój potencjał. Teraz główne zadanie to zwiększenie koordynacji i uspójnienie marki, które wymaga dwutorowej intensyfikacji wysiłków: po pierwsze konsekwentnego wdrożenia procesu budowy marki Małopolska i potrzeby stymulowania partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów na rzecz marki regionu. Po drugie wzmożenia skoordynowanych przedsięwzięć marketingowych ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie wizerunku Małopolski, zgodnego z zamierzoną tożsamością marki regionu. 

Uwzględniając te założenia program strategiczny Marketing Terytorialny koncentruje się na budowie silnej, opartej na innowacyjnym potencjale regionu, skutecznie i efektywnie zarządzanej marce Małopolska. Ma to służyć podniesieniu konkurencyjności i rozwojowi społeczno – gospodarczemu Małopolski.