Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Organizacje pozarządowe

Weź sprawy w swoje ręce i zmieniaj Małopolskę! 

Trwa II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Dowiedz się więcej

Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” ustanowiona została w 2005 roku i wyróżnia oraz docenia organizacje pozarządowe, które swoim zaangażowaniem i codziennym wysiłkiem angażują się w działalność na rzecz innych. Dodatkowo nagroda ma za zadanie wzmocnić wizerunek organizacji pozarządowych, o której istnieniu nie zawsze wiedzą mieszkańcy Małopolski.

Więcej o nagrodzie LINK

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego została ustanowiona w 2006 roku. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Nagroda promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.

Więcej o nagrodzie LINK

Dołącz do nas na facebooku:

Otwarte konkursy ofert

Współpraca z NGO

XIX Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

Wywiady z Laureatami Nagród Amicus Hominum i Kryształy Soli 2015

Bazy organizacji

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa organizacji w celu aktualizacji danych lub podjęcia współpracy.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres mailowy:  lub pocztą na adres korespondencyjny Urzędu (adres w dziale Kontakt) z dopiskiem "Ankieta NGO". 

Prawo

Zbiórki publiczne

Inicjatywa lokalna

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę przyjmującą tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Dzięki temu, we współpracy z województwem, mieszkańcy Małopolski będą mogli aktywnie wpływać na rozwój swojej małej ojczyzny.
Inicjatywa lokalna jest jedną z dostępnych form współpracy przy realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku. Katalog zadań możliwych do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej jest określony w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Istotą tych działań jest wykorzystanie potencjału społecznego i zaangażowania mieszkańców. Inicjatywa lokalna jest więc z jednej strony nowym narzędziem realizacji zadań publicznych, a z drugiej strony wspieraniem lokalnej energii i aktywności obywatelskiej.
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętej przez Województwo Małopolskie uchwały, mieszkańcy Małopolski mogą samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o realizację zadania publicznego.
Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej określone zostały w poniższym dokumencie.

Najczęściej zadawane pytania

Publikacje

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
ul. Basztowa 22
adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
e-mail:
telefony:
(12) 61-60-906
(12) 61-60-537
(12) 61-60-538