Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego została powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego w 2004 roku. Zadania Rady oraz regulamin pracy określa Uchwała Nr 46/2019 ZWM z dnia 15 stycznia 2019 roku.

Zadaniem Rady jest pełnienie funkcji ciała opiniodawczo-doradczego Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie:

a) pobudzania i monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim,
b) integrowania projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
c) kształtowania współpracy między jednostkami administracji publicznej w regionie w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych,
d) monitorowania działań z zakresu informacji publicznej w województwie.

Zgodnie z Uchwałą ZWM, Przewodniczący Rady zwraca się do instytucji wymienionych w Uchwale o wskazanie przedstawicieli do pracy w Radzie. Przewodniczący Rady może zaprosić do współpracy osoby spoza składu Rady, z głosem doradczym. Uczestnictwo w radzie osób spoza Urzędu Marszałkowskiego ma charakter społeczny.

Członkowie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego

 1. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego sprawujący opiekę merytoryczną i konsultacyjną nad informatyzacją w województwie – Przewodniczący Rady
 2. Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego
 3. Dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Sekretarz Rady
 4. przedstawiciel ministra właściwego ds. informatyzacji
 5. przedstawiciel Wojewody Małopolskiego
 6. Dyrektor/kierownik komórki właściwej ds. cyfryzacji Urzędu Miasta Krakowa
 7. Dyrektor/kierownik komórki właściwej ds. cyfryzacji Urzędu Miasta Tarnowa
 8. Dyrektor/kierownik komórki właściwej ds. cyfryzacji Urzędu Miasta Nowego Sącza
 9. przedstawiciel Związku Powiatów Polskich
 10. przedstawiciel Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski
 11. przedstawiciel Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej
 12. przedstawiciel Forum Informatyków Samorządowych
 13. przedstawiciel wskazany przez stronę samorządów gospodarczych Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski
 14. przedstawiciel wskazany przez Małopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego
 15. czterech przedstawicieli szkół wyższych wskazanych przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
 16. trzech przedstawicieli stowarzyszeń oraz firm informatycznych i telekomunikacyjnych działających na terenie Małopolski, w tym:
  1. jeden wskazany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT)
  2. jeden wskazany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)
  3. jeden wskazanych przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT)
 17. siedmiu przedstawicieli instytucji wywierających wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce, współpracujących z Województwem Małopolskim, w tym:
  1. przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji
  2. przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  3. przedstawiciel ACK CYFRONET AGH
  4. przedstawiciel Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDMO
  5. przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
  6. przedstawiciel Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.
  7. przedstawiciel Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Zespół ds. Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego, Biuro Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.