Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Adam Kwaśniak

Radny Województwa Małopolskiego

Klub radnych: PSL

Komisje i zespoły:
Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - członek komisji
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów - II wiceprzewodniczący komisji
Komisja Kultury - członek komisji
Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego - II wiceprzewodniczący komisji
Komisja Rewizyjna - przewodniczący komisji
Zespół Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich oraz Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM ds. Małopolskiej Pasieki Edukacyjnej - członek zespołu

Urodzony: 09.08.1970, Borzęcin

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Zawód wyuczony: pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej

Zawód wykonywany: Specjalista pracy socjalnej

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie

Doświadczenie zawodowe:
Doradca i Pełnomocnik Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy
Specjalista pracy socjalnej
Zastępca kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Pracownik administracyjny – referent w Starostwie Powiatowym

Adam Kwaśniak

Kontakt
Kancelaria Sejmiku
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Adres do korespondencji:
Kraków 30-017 ul. Racławicka 56
tel. 012 63-03-410
fax.012 63-03-409
e-mail: