Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Witold Kozłowski

Radny Województwa Małopolskiego

Klub radnych: PiS

Komisje:
Komisja ds. Strategii Karpackiej - członek komisji
Komisja ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą - członek komisji
Komisja Główna - II wiceprzewodniczący komisji
Komisja Rewizyjna - członek komisji

Urodzony: 27.06.1958 r., Krościenko

Zawód wyuczony: nauczyciel

Zawód wykonywany: urzędnik samorządowy

Miejsce pracy, stanowisko: Starostwo Powiatowe, Sekretarz Powiatu

Wykształcenie:
Wyższe - magister
Polska Akademia Nauk
Studia Prawno - Samorządowe
Szkoła Główna Handlowa - Warszawa
Studia Podyplomowe dla Pracowników Administracji oświatowej i samorządowej
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Studia Podyplomowe: Zarządzanie zintegrowane
Ministerstwo Skarbu – Warszawa
Egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa zdany przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa
Ministerstwo Zdrowia, Akademia Medyczna w Poznaniu, Wielkopolska Grupa Konsultingowa
Certyfikat za udział w projekcie rozwoju służby zdrowia finansowanym przez Bank Światowy, organizowany przez Ministra Zdrowia dla członków Rad Kas Chorych
Akademia Wychowania Fizycznego - Katowice
Nauczyciel, Instruktor narciarstwa zjazdowego i biegowego, ratownik wodny
Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa - Krościenko n/Dunajcem

Praca zawodowa:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Sekretarz Powiatu, 1998-obecnie
Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu
Wizytator, 1990-1991
Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Podstawowego i Przedszkolnego,
1992-1993
Starszy Wizytator, 1994-1998
Szkoła Podstawowa w Tylmanowej
Nauczyciel, 1987-1990
Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Górnej
Nauczyciel, 1983-1987
Szkoła Podchorążych Rezerwy
służba wojskowa, 1982-1983
Zespół Szkół Budowlanych w Katowicach
Nauczyciel - Wychowawca, 1981-1982

Dodatkowe formy aktywności zawodowej:
Związek Powiatów Polskich
Ekspert Związku Powiatów Polskich - Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Nowosądecki Kwartalnik Oświatowy
członek redakcji
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
wykładowca - kursy dla dyrektorów Szkół
Kuratorium Oświaty
opiekun aplikacji wizytatorskiej
Miesięcznik "MOST"
współzałożyciel i redaktor naczelny – 1989
SKS „Sokolica”, Krościenko nad Dunajccem
Wiceprezes Klubu 1985-1986

Publikacje i Opracowania:
„Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego na poziomie szkolnictwa podstawowego na terenie województwa nowosądeckiego” - 1993/94,
„Gimnastyka korekcyjna w szkołach podstawowych województwa nowosądeckiego”- 1994,
„Ocena pracy dyrektora szkoły – materiały pomocnicze dla pracowników administracji samorządowej i wizytatorów” – 1995,
„Innowacja organizacyjna w zakresie realizacji przedmiotów: plastyka, muzyka, technika w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sącz" – 1995,
„Planowana zmiana modelu funkcjonowania szkolnictwa podstawowego na terenie miasta Nowego Sącza” – 1995,
„Zarys strategii ofensywnego rozwoju gminy Krościenko n/Dunajcem” - 1996,
„Szkoła autonomiczna – jej rozwój organizacyjny w kontekście planowania strategicznego gminy” – 1997,
„Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej” – 1997,
„Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej - mała strategia rozwoju szkoły” – 1997.

Współudział w opracowaniach:
Dokumenty organizacyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (Statut, Regulamin Organizacyjny, itd.)
Statut Województwa Małopolskiego, Regulamin Sejmiku
(Przewodniczący Komisji Statutowo – Prawnej)
Wojewódzkie opracowania o charakterze diagnostycznym i planistycznym
(Strategia Rozwoju Województwa, Małopolski Program Ochrony Zdrowia, itd.)

Działalność samorządowa:
Radny Wojewódzki III Kadencji 1998–2010.
W okresie 1998–2010:
- Przewodniczący Komisji Statutowo – Prawnej,
- Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich,
- Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Kasy Chorych,
- Członek Rady Programowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
- Członek Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
- Ekspert Związku Powiatów Polskich,
- Delegat na Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Polskich.
W latach 2002–2006 Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.
W latach 2006–2010 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego od 1998 roku.

Zainteresowania:
Sport
kajakarstwo górskie, 1964–1979
9 medali Mistrzostw Polski, reprezentant Polski juniorów i seniorów.

Muzyka
amatorski zespół muzyczny, 1985-1989.

Historia
Polska w okresie międzywojennym.

Rodzina:
Żona Bogusława
lekarz chorób wewnętrznych,
II stopień specjalizacji - specjalista medycyny rodzinnej,
Uprawnienia Kierownika Specjalizacji Lekarza Rodzinnego,
Dyrektor NZOZ „Praktyka Grupowa Lekarzy"
Prezes Spółki z o.o.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rady Powiatu Nowosądeckiego I Kadencji,

Syn Jakub
Student III roku Uniwersytetu Medycznego we Lwowie - Kierunek Lekarski w wersji angielskiej

Witold Kozłowski

Kontakt
Kancelaria Sejmiku
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Adres do korespondencji:
Kraków 30-017 ul. Racławicka 56
tel. 012 63-03-410
fax.012 63-03-409
e-mail: