Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski Tele-Anioł

obrazek przedstawia logo Funduszy Europejskich, logo Rzeczpospolitej Polskiej oraz logo Małopolski i flagę Unii Europejskiej

WAŻNY KOMUNIKAT

Komunikat Marszałka Województwa Małopolskiego o przywróceniu bezpośredniej obsługi Klientów na Dziennikach Podawczych.

Biuro projektu „Małopolski Tele-Anioł” prosi o zapoznanie się z powyższym komunikatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Przypominamy, że od 15 czerwca siedziba Biura Projektu „Małopolski Tele-Anioł” mieści się przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków, I piętro, pokoje 102 i 122.

Ponadto informujemy, że od dnia 25 maja została przywrócona możliwość bezpośredniej obsługi Klientów na Dziennikach Podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. To oznacza, że formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie można składać w następujących lokalizacjach:

  • przy ul. Basztowej 22 w Krakowie (wspólny Dziennik Podawczy dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego),
  • przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie,
  • tradycyjnie, przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (osobne wejście dla klientów przez tzw. nową część budynku, wejście B)

Zapewniamy, że każde z tych miejsc zostało odpowiednio przygotowane do bezpiecznej obsługi. Zamontowane zostały specjalne plastikowe przesłony, które oddzielają klienta od pracownika urzędu. Specjalne oznakowania na podłodze przypominają o konieczności zachowania odstępu pomiędzy kolejnymi osobami. Dzienniki podawcze zostały także wyposażone w płyny do dezynfekcji.

W dalszym ciągu zostaje utrzymany całkowity zakaz samodzielnego poruszania się osób z zewnątrz po budynkach UMWM.

Pracownicy Biura projektu „Małopolski Tele-Anioł” pozostają do Państwa dyspozycji, jednakże wyłącznie telefonicznie pod nr (+48) 12 61-60-611 oraz poprzez pocztę elektroniczną –

W przypadku składania formularzy zgłoszeniowych za pomocą poczty tradycyjnej, prosimy o wysyłkę na ten adres:

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
z dopiskiem „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł"

Osoby, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie .pdf prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną spowodowaną przez COVID-19, postanowiono wydłużyć okres rekrutacji do projektu o dwa miesiące.

Rekrutacja do projektu została przedłużona i trwa aż do końca sierpnia 2020 roku.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Obrazek przedstawia starszego mężczyznę w okularach i stojącą obok niego dziewczynę. Na obrazku widoczna jest bransoletka teleopieki wyglądem przypominająca zegarek z trzema przyciskami. Na dole obrazka widnieje napis: pomocna dłoń zawsze przy tobie.

O projekcie Małopolski Tele-Anioł

Rekrutacja do projektu - ważne informacje

Kontakt do Biura projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Termin realizacji projektu: 29.03.2018 r. – 28.03.2021 r.

Wartość projektu: 38 219 606,29 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 486 665,34 zł

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Jeżeli masz pytania dotyczące projektu, rekrutacji czy wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadzwoń do nas: 12 61-60-611 lub napisz na adres emailowy: