Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski Tele-Anioł

WAŻNY KOMUNIKAT - dot. koronawirusa

Komunikat Marszałka Województwa Małopolskiego o zmianie organizacji pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku z zaprzestaniem bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych.

Biuro projektu „Małopolski Tele-Anioł” prosi o zapoznanie się z powyższym komunikatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Wprowadza się całkowity zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a do dnia 11 kwietnia br. zostaje całkowicie zawieszona bezpośrednia obsługa klientów.

Pracownicy Biura projektu „Małopolski Tele-Anioł” w dalszym ciągu pozostają do Państwa dyspozycji, jednakże wyłącznie telefonicznie pod nr (+48) 12 61-60-611 oraz poprzez pocztę elektroniczną –

W celu usprawnienia pracy uruchomiono dla Państwa wygody dodatkowe numery telefonów, w ramach których pracownicy będą udzielać szczegółowych informacji dotyczących projektu tj.:

  • (+48) 12 378 70 31
  • (+48) 12 378 70 32
  • (+48) 12 378 70 35

Prosimy składanie formularzy zgłoszeniowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
z dopiskiem „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł"

Osoby, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie .pdf prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja - Małopolski Tele-Anioł” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Obrazek przedstawia starszego mężczyznę w okularach i stojącą obok niego dziewczynę. Na obrazku widoczna jest bransoletka teleopieki wyglądem przypominająca zegarek z trzema przyciskami. Na dole obrazka widnieje napis: pomocna dłoń zawsze przy tobie.

O projekcie Małopolski Tele-Anioł

Rekrutacja do projektu - ważne informacje

Kontakt do Biura projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Termin realizacji projektu: 29.03.2018 r. – 28.03.2021 r.

Wartość projektu: 38 219 606,29 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 486 665,34 zł

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Jeżeli masz pytania dotyczące projektu, rekrutacji czy wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadzwoń do nas: 12 61-60-611 lub napisz na adres emailowy: