Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

Dyrektor Departamentu: Monika Gubała

Sekretariat:
ul. Zacisze 5, Kraków 
2 piętro (wejście E), pokój 283 
Opis lokalizacji 
tel. + 48 12 63 03 340
e-mail:
Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji:

 1. opracowuje i wdraża założenia rozwoju sektora kultury w regionie w oparciu o analizy i strategie,
 2. nadzoruje i kontroluje działalność regionalnych instytucji kultury, w stosunku do których Województwo pełni funkcję organizatora,
 3. realizuje program mecenatu Województwa w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym wspierania zadań prowadzonych przez instytucje i organizacje sektora kultury oraz podmioty działające na rzecz ochrony zabytków,
 4. prowadzi zadania i projekty wsparcia zjawisk w kulturze, twórczości i potencjałów kulturowych oraz promocji sektora kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. koordynuje i organizuje wymianę kulturalną w ramach współpracy z regionami krajowymi i zagranicznymi,
 6. opracowuje zasady wspierania mniejszości narodowych i grup etnicznych w działalności kulturalnej,
 7. planuje, prowadzi i koordynuje zadania z zakresu marketingu Województwa, w tym wzmacniania marki regionu,
 8. koordynuje działania promocyjne realizowane przez Urząd, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne,
 9. koordynuje komunikację społeczną zarówno wewnątrz Urzędu, jak i komunikację z grupami docelowymi znajdującymi się w granicach i poza granicami administracyjnymi regionu,
 10. inicjuje partnerską współpracę w zakresie promocji regionu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami komercyjnymi oraz społecznymi,
 11. prowadzi i redaguje wojewódzki serwis internetowy,
 12. prowadzi badania marketingowe i ewaluacyjne.