Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Współpraca międzyregionalna

Poprzez kulturalną współpracę międzyregionalną realizowany jest cel, promocji i wzmocnienia pozycji Małopolski na arenie międzynarodowej, zgodnie z założeniami Strategii Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020.

Województwo Małopolskie wspiera rozwój, zachowanie i popularyzację kultury polskiej poza granicami kraju, poprzez realizację projektów: teatralnych, filmowych, muzycznych, plastycznych, konserwatorskich i fotograficznych.

2016

Województwo Małopolskie zaplanowało w 2016 roku realizację projektów ukierunkowanych na rozwój współpracy kulturalnej z regionami partnerskimi.

7 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie Willa Decjusza przy udziale merytorycznym województwa małopolskiego zorganizowało seminarium konserwatorskie zatytułowane Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat. Wydarzenie było tegoroczną edycją projektu o tej samej nazwie, który realizowany jest przez województwo w związku z zaangażowaniem samorządu w ochronę i opiekę nad zabytkami oraz współpracę międzynarodową z samorządowym krajem preszowskim, krajem żylińskim i obwodem lwowskim. Do tej pory odbyły się liczne warsztaty, dyskusje oraz spotkania środowiska konserwatorów dzieł sztuki i muzealników przeprowadzone w XVI-wiecznym kasztelu w Szymbarku. Również i tym razem miejscem spotkania stała się perła na Szlaku Renesansu w Małopolsce – Willa Decjusza.

  Zdjęcie przedstawia grupę osób ze słuchawkami na głowach słuchających wykładuFot. Willa Decjusza

Wśród blisko pięćdziesięciu uczestników spotkania nie zabrakło przedstawicieli samorządu, wojewódzkich instytucji kultury, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Polskiej Akademii Nauk oraz stowarzyszeń związanych programowo z upowszechnianiem kultury i sztuki – SARP, SHS i TPSP. Szczególnie ważna była obecność ośmioosobowej delegacji przedstawicieli sektora kultury z samorządowego kraju preszowskiego. Wygłoszone zostało jedenaście referatów poświęconych szeroko pojmowanej konserwacji zabytków. Podczas porannego panelu dyskusyjnego władze Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP poruszyły kwestie związane z kształceniem konserwatorów w murach krakowskiej Akademii oraz realizacją prac w budynkach na terenie województwa. Drugi temat stanowiła konserwacja muzealiów na przykładzie pieców kaflowych z kolekcji muzeów słowackich. Domknięciem pierwszej części było wystąpienie przedstawicielki Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie dotyczące współczesnej roli tradycyjnego rzemiosła i wiążącego się z tym zagadnieniem projektu RZEMIOSŁO 2.0 aktualnie prowadzonego przez instytucję.

 Zdjęcie przedstawia kobietę wygłaszająca prezentację na tle baneru z logotypem Województwa MałopolskiegoFot. Willa Decjusza

W panelu popołudniowym dominowała tematyka związana z ochroną wartościowych założeń parkowych i ogrodowych. Dyrekcja Urzędu Ochrony Zabytków w Preszowie zaprezentowała kwestie prawne dotyczące omawianego zagadnienia w odniesieniu do różnych typów enklaw zieleni na Słowacji. Niemniej istotne okazały się spostrzeżenia wykładowców Politechniki Krakowskiej dotyczące konfrontacji teorii ochrony dziedzictwa ogrodowego z działaniami podejmowanymi przez służby konserwatorskie w Polsce, a także uwagi dotyczące projektowania architektonicznego w obrębie zabytkowych przestrzeni zielonych.  Nie zabrakło studium konkretnego przypadku - historii rozwoju przestrzennego krakowskiego Ogrodu Botanicznego, którą przedstawił jego kierownik. Tradycyjnie zwrócono uwagę na problematykę konserwacji architektury drewnianej w oparciu o działania podjęte w skansenie w Starej Lubowli. Seminarium wzbogaciła prezentacja poświęcona atrakcyjności oferty kulturalnej i współpracy międzynarodowej omówiona przez dyrekcję Departamentu Kultury w samorządowym kraju preszowskim.  Domknięcie spotkania stanowiło oprowadzanie konserwatorskie po Willi Decjusza wzbogacone wykładem na temat przemian stylowych obiektu na tle panoramy zjawisk artystycznych w Polsce.

 Zdjęcie przedstawia grupe kilkunastu osób podczas oprowadzania po Willi DecjuszaFot. Willa Decjusza

Wydarzeniu towarzyszyła projekcja filmów z Filmoteki Małopolskiej poświęconych elementom, których ocalenie od zapomnienia leży w interesie społeczeństwa, a także aranżacja TwojaULica prezentująca przykłady uli kłodowych i figuralnych ze zbiorów Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Do tej pory obiekty eksponowano podczas wystawy Przejścia i powroty, pokazywanej w Krakowie, Berlinie i Marsylii.  Uzupełnieniem projektu był materiał multimedialny poświęcony międzynarodowemu dialogowi kultury przygotowany przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Departament Kultury w samorządowym kraju preszowskim.

 Na zdjęciu widoczne jest wnętrze WIlli Decjusza z wystawą zabytkowych uliFot. Willa Decjusza

Podczas podsumowania seminarium dyrekcja Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przedstawiła plany kontynuacji projektu w 2017 roku. Jednocześnie podkreślono, że w nadchodzącym roku Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg VA Polska–Słowacja 2014–2020 współpracujący z województwem małopolskim przewiduje zorganizowanie Forum poszukiwania partnerów w formie spotkania przedstawicieli polskich i słowackich instytucji, które rozważają udział w projektach transgranicznych.

 Zdjęcie przedstawia kilka osób rozmawiających podczas przerwy kawowejFot. WIlla Decjusza

 

Prezentacja wybranych dzieł sztuki oraz jej twórców ma na celu włączenie sztuki z Małopolski w europejski obieg kultury dając sposobność szerokiej publiczności do poznania tej sztuki. W ramach współpracy z francuskim regionem Rhone Alpes realizowany jest cykl projektów związanych z osobą Tadeusza Kantora.

W ramach prezentacji sztuki współczesnej zrealizowany został projekt pn. ARTYŚCI TEATRÓW – TRANSFER WIEDZY, TRANSFER IDEI

Pierwszym etapem projektu były międzynarodowe warsztaty teatralne, w których wzięli uczestnicy z Polski i Francji, odbyte w dniach 15-16 maja 2016 w Theatre de Asphodeles w Lyonie. Tematem warsztatów była twórczość Tadeusza Kantora w kontekście tradycji polskiego malarstwa XIX i XX. wieku. Następnym etapem było przygotowanie prezentacji spektaklu inspirowanego "Lekcjami mediolańskimi" Tadeusza Kantora. Była to kontynuacja naszej wspólnej pracy, odbytej w listopadzie 2015 w Theatre des Asphodeles w Lyonie, która zakończyła się pokazem powstałego w jej wyniku spektaklu "Lekcje mediolańskie. Hommage a Tadeusz Kantor".

W maju przygotowaliśmy nieco inną wersję od tej prezentowanej w listopadzie. Próby i końcowa prezentacja odbyła się MJC Monplaisir w Lyonie w dniach 16-17 maja 2016 w ramach festiwalu "Printemps d'Europe". Następnie w dniu 18 maja odbyliśmy spotkanie ewaluacyjne z francuskimi partnerami poświęcone podsumowaniu i projektu i planów dalszej współpracy na rok 2016 - 2017 (warsztaty i pokazy spektaklu "Lekcje mediolańskie" w Krakowie we wrześniu 2016, warsztaty i spektakle w Lyonie w 2016). W projekcie udział wzięło 8 uczestników z Polski i 8 uczestników z Francji. Zakwaterowanie uczestników z Polski miała miejsce w pokojach gościnnych Konsulatu Generalnego RP w Lyonie, który był jednym z partnerów projektu.
Od lipca do września 2016 roku we Lwowie odbyły się polsko-ukraińskie  warsztaty konserwatorskie „Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości”. Była to już piąta edycja przedsięwzięcia realizowanego w ramach współpracy województwa małopolskiego z obwodem lwowskim.

Warsztaty miały miejsce w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie, obecnie pełniącym funkcję greckokatolickiego kościoła garnizonowego. Brali w nich udział studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Nad realizacją projektu czuwali pedagodzy z ASP w Krakowie: dr Paweł Boliński oraz opiekunowie merytoryczni, rzeczoznawcy ministerstwa kultury: prof. dr Władysław Zalewski i prof. Edward Kosakowski.

Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami badań konserwatorskich przeprowadzonych w ramach warsztatów w poprzednich latach. Rezultaty tych badań, jak również opracowane metody, zostały wypróbowane w praktyce na freskach sklepienia w prezbiterium. Dotyczyły one oczyszczania powierzchni, usuwania przemalówek, odsalania powierzchni malowideł oraz ich zabezpieczania.  Uczestnicy warsztatów pod opieką prowadzących uczyli się stosowania tych opracowanych metod przy konserwacji polichromii. Dzięki tym ćwiczeniom udało się zabezpieczyć większość malowideł na sklepieniu w prezbiterium. Wykonano stabilizację podłoży z zapraw przez iniekcje podtynkową oraz wykonano uzupełnienia ubytków tynków. Dzięki temu procesowi udało się odsłonić i zabezpieczyć oryginalny fresk autorstwa Franciszka Eksteina z XVIII wieku.

Kolorowa fotografia przedstawiające wnętrze kościoła z widocznymi rusztowaniami w prezbiterium

 Kolorowa fotografia przedstawiająca grupę osób podczas prac konserwatorskich na sklepieniu kościoła

 Kolorwa fotografia przedstawiająca grupę osób podczas rozmowy na temat malowideł na sklepieniu kościoła

Projekt zakłada udział przedstawicieli – artystów z Obwodu Lwowskiego w jednym z wydarzeń prezentując swoją ofertę kulturalną, zasoby dziedzictwa kulturowego m.in. tradycyjne metody pracy rzemieślników i utalentowanych twórców ludowych.
Przedsięwzięcie ma na celu podjęcie działań zmierzających do promowania i tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi talentów, rozwojowi profesjonalnej sztuki, pokazanie aktywnych działań przyczyniających się do umacniania tożsamości regionalnej. Spotkanie w Małopolsce przedstawicieli regionów partnerskich to możliwość poznania rozwiązań zastosowanych przez poszczególne podmioty, instytucje, możliwość wymiany doświadczeń w działaniach zmierzających do zachowania i promowania zawodów ginących i obyczajów.

W ramach planowanego na 2016 rok kolejnego etapu międzynarodowej współpracy pod hasłem: „Muzea bez granic” jest potrzymanie i dalsze rozwijanie partnerskich relacji instytucji zajmujących się ochroną i udostępnianiem dziedzictwa kulturowego, jakimi są zwłaszcza instytucje muzealne.

W obu regionach rola muzeów jest ważna i stanowi podstawę do współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych, wystawienniczych i zarządczych.

Atrakcyjne muzea w Małopolsce i Obwodzie Lwowskim powinny stwarzać spójny produkt w zakresie turystyki kulturowej oraz oferty kulturalnej. Warsztaty kreatywne muzealników z obu regionów partnerskich obejmą dyskusję nad tymi zagadnieniami.

Efektem spotkań będzie przede wszystkim wymiana „dobrych praktyk” i swego rodzaju forum dyskusji o potrzebach współczesnych muzeów i odbiorców a także poprawie jakości przestrzeni muzealnej i społecznym odbiorze muzeów, w tym zwłaszcza w Żółkwi na Ukrainie.

W dniach 16-17 maja we Lwowie odbyły się warsztaty artystyczne dla młodych artystów, podczas których uczniowie mieli okazję zwiedzić zabytki secesyjne Lwowa z dr Julią Bohdanovą z Politechniki Lwowskiej oraz malować i rysować architekturę secesyjną Lwowa. Jeszcze w tym roku planowana jest wystawa prac powstałych podczas lwowskich warsztatów.


Inspiracją do organizacji warsztatów była przygotowana rok wcześniej wystawa.

Ekspozycja „Secesja we Lwowie” prezentuje niewielki ułamek jednego z najznakomitszych i dobrze zachowanych zespołów architektonicznych Europy Środkowo – Wschodniej z początku XX wieku. Zabytki te swoją unikalność zawdzięczają wybitnym architektom związanym z Politechniką Lwowską. Przykładem wyjątkowego charakteru tej architektury jest zdobnictwo zaczerpnięte ze stylu zakopiańskiego czy Huculszczyzny. Rozwiązania te są unikalne, występują tylko na terenie Galicji. Planuje się zaprezentowanie wystawy w innych miastach Obwodu Lwowskiego. Przedsięwzięcie to pozwoli zaprezentować ofertę kulturalną naszego regionu, prezentującą wspólne dziedzictwo kulturowe oraz przyczyni się do wymiany artystycznej i ożywienia kontaktów twórczych pomiędzy Małopolską i Obwodem Lwowskim.
"Secesja we Lwowie"

W 2014 roku został wydany w Krakowie znakomity album pod tytułem „Secesja we Lwowie”. W książce – albumie przedstawiono 53 obiekty, ponad 250 zdjęć, archiwalne ilustracje i plany Lwowa. Autorami tekstu są dwie znakomite badaczki: Żanna Komar (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie) i Julia Bogdanowa (Wydział Architektury Politechniki Lwowskiej). Autorami większości zdjęć współczesnych są: Sergey Tarsov, Katarzyna Łoza, Oleksandr Novitsky i Jacek Tokarski.

W 2015 roku w Krakowie oraz we Lwowie zaprezentowana była wystawa ukazująca wybrane zabytki secesji lwowskiej. Lwowska secesja to jeden z najznakomitszych, dobrze zachowanych, a przy tym najmniej znanych zespołów architektonicznych Europy Środkowej z początku XX wieku. Unikatowe zabytki swą rangę artystyczną zawdzięczają wybitnym architektom związanym z Politechniką Lwowską, a przykładem wyjątkowego charakteru tej architektury jest zdobnictwo zaczerpnięte ze stylu zakopiańskiego czy Huculszczyzny.
W tym roku pod hasłem „Secesja we Lwowie – polsko-ukraińskie warsztaty artystyczne” zostali zaangażowani w działania uczniowie z Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu oraz z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.

Województwo Małopolskie aktywnie wspiera sztukę współczesną w regionie. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Województwa prężne rozwijają się instytucje kulturalne tworzące sieć nowoczesnych ośrodków sztuki, które reprezentują kulturalną markę Małopolski.

Województwo Kluż jest od wielu lat partnerem Województwa Małopolskiego w wielu przedsięwzięciach. Prezentacja dzieł w Małopolsce to przedstawienie samego Klużu, miasta o najbardziej znaczącej historii kulturalnej w całej Transylwanii, będącego w ostatnich latach centrum kulturalnym Rumunii.

Sztuka współczesna – dialog artystów. MIHUŢ BOŞCU KAFCHIN | KAMIL KUKLA

Dwie równoległe, indywidualne wystawy  –  rumuńskiego artysty Mihuţa Boşcu Kafchina oraz związanego z Tarnowem i Krakowem Kamila Kukli, zostały zaprezentowane w Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu w ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Małopolską a regionem Cluj-Napoka (13 maja – 19 czerwca 2016).

Sztuka współczesna w Cluj stała się w ostatnich latach przedmiotem międzynarodowego zainteresowania. Przyciąga uwagę zarówno malarstwo tzw.  szkoły z Cluj, ale też działające tu prężnie instytucje i organizacje, takie jak Tranzit czy zrzeszająca prywatne i niezależne galerie i pracownie artystyczne Paintbrush Factory (Fabrica de Pensule).  Jednak inspiracją do projektu jest nie tylko międzynarodowy sukces młodszego pokolenia artystów z Cluj, ale też próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób najmłodsza generacja artystów konfrontuje się dzisiaj z medium malarskim, biorąc pod uwagę zarówno historyczne uwarunkowania tej dyscypliny jak i tradycje konceptualne w sztuce.

Wystawy Mihuta Boscu Kafchina oraz Kamila Kukli zostanły również włączone w program wydarzenia o nazwie „Małopolska scena artystyczna” realizowanego przez trzy instytucje partnerskie: Bunkier Sztuki w Krakowie, BWA Tarnów i BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu, promujące artystów z regionu Małopolski, a także inicjujące dyskusję na temat mechanizmów wspierania, promowania i metodologii badawczych twórczości artystów najmłodszego pokolenia.

Celem zadania będzie omówienie realizacji wspólnego projektu, mającego za cel ułatwienie współpracy między władzami publicznymi i instytucji odpowiedzialnymi za zarzadzanie miastami historycznymi i kulturotwórczymi.

Omówienie realizacji wspólnego projektu, mającego za cel ułatwienie współpracy między władzami publicznymi i instytucji odpowiedzialnymi za zarządzanie miastami historycznymi i kulturotwórczymi, poprzez wymianę międzyregionalną doświadczeń i know-how zagadnień z zakresu: " rys historyczny", "osadnictwo, mieszkańcy i ich życie", „koloryt miasta”, „problemy restauracji", " itp. W tym kontekście siec´ partnerstwo między miastami obu regionów, zwłaszcza, będzie miała na celu wypracowanie zintegrowanych i innowacyjnych strategii dla historycznych krajobrazów miejskich.

Głównym zadaniem projektu stanie się wymiana poglądów, doświadczeń i koncepcji ułatwienie znalezienia właściwej równowagi między zachowaniem architektonicznego dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym, wytrzymującym próbę czasu, rozwojem społeczno-ekonomicznym miast historycznych, tak, by wzmocnić´ ich atrakcyjność´ i konkurencyjność´. W roku 2016 planowane są działania związane z umocnieniem formalno – prawnym partnerstw (Polska-Chorwacja-Słowacja) oraz przygotowaniem i złożeniem wniosku aplikacyjnego do Programu Europa Środkowa w przypadku ogłoszenia naboru.

Festiwal Partnerstwa we Lwowie

Na scenie letniej ustawionej na Rynku lwowskiej starówki co roku występują polskie i ukraińskie zespoły muzyczne. Od 2012 roku swoje wizytówki kulturalne prezentują Kraków, Lublin, Przemyśl, Wrocław, województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i warmińsko-mazurskie oraz inne miasta i regiony. Oprócz występów na lwowskim Rynku odbywają się także inne wydarzenia kulturalne festiwalu, między innymi spektakle, prezentacje multimedialne z regionów, wystawy.
Organizowany co roku Festiwal Partnerstwa jest projektem potwierdzającym współpracę Lwowa z regionami i miastami partnerskimi.

W dniu 3 września 2016 na Rynku we Lwowie Małopolskę reprezentował zespół Serencza, który wykonał tradycyjne pieśni łemkowskie z Beskidów oraz polskie pieśni ludowe z regionu Karpat. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła zespół brawami, po których Serencza dwukrotnie wystąpiła na bis.

Kolorowe zdjęcie przedstawiające członków zespołu grających na instrumentach i śpiewających na sceniearchiwum zespołu Serencza

Kolorowe zdjęcie przedstawiające mężczyznę grającego na akordeonie i śpiewającego na sceniearchiwum zespołu Serencza

Kolorowe zdjęcie przedstawiające członków zespołu grających na instrumentach i śpiewających na sceniearchiwum zespołu Serencza

Kolorowe zdjęcie przedstawiające członków zespołu grających na instrumentach i śpiewających na sceniearchiwum zespołu Serencza