Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Infrastruktura transportowa


Infrastruktura drogowa

Sieć drogowa na terenie województwa małopolskiego składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości 28 060 km (stan na 31.12.2014 r.).

Podstawowy szkielet układu drogowego w Małopolsce stanowią dwa ciągi komunikacyjne:

  • wschód – zachód, który stanowi międzynarodowa droga E40 obejmująca w Województwie Małopolskim autostradę A4 i drogę krajową nr 4,
  • północ – południe, który stanowi międzynarodowa droga E77 obejmująca w Województwie Małopolskim drogę krajową nr 7.

Układ ten rozbudowany jest o sieć dróg krajowych i wojewódzkich, a lokalnie o sieć dróg powiatowych i gminnych.

Drogi krajowe

Sieć dróg krajowych w Małopolsce stanowi 970,3 km dróg zarządzanych przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg krajowych w Małopolsce, a także realizowanych na nich inwestycji, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery na drogach dostępne są na stronie GDDKiA.

Drogi wojewódzkie

Siecią dróg wojewódzkich w Małopolsce, o łącznej długości 1 372,5 km (stan na 31.12.2014 r.), zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Na sieci tej zlokalizowanych jest 326 obiektów mostowych o łącznej długości 11 169 metrów + 1 prom.

W ramach przeglądu technicznego dróg w 2014 r. dokonano oceny stanu technicznego. Spośród wszystkich odcinków dróg wojewódzkich ok. 57% posiada nawierzchnię bez uszkodzeń, która nie wymaga żadnych prac innych niż utrzymaniowe. Kolejna część odcinków dróg posiada nawierzchnię w zadowalającym stanie (ok. 21%), która wymaga już pewnych prac i korekt stanu istniejącego. Pozostała część sieci dróg wojewódzkich (ok. 22%) posiada nawierzchnię w złym stanie technicznym.

W zakresie transportu drogowego, w roku 2012 opracowano Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich w Małopolsce do 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce, a także realizowanych na nich inwestycji, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery na drogach dostępne są na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Infrastruktura kolejowa

Przez obszar województwa małopolskiego przebiega 1 016,140 km linii kolejowych, w tym 154,683 km linii magistralnych, 604,315 km linii pierwszorzędnych, 208,151 km linii drugorzędnych oraz 48,991 km linii znaczenia miejscowego. Sieć kolejowa w Małopolsce zarządzana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Infrastruktura lotnicza

Obszar województwa małopolskiego obsługiwany jest przez Kraków Airport – największy regionalny port lotniczy w Polsce. Ponadto pewne funkcje rekreacyjne i sportowe spełniają lotniska w Nowym Targu, Łososinie Dolnej i Krakowie Pobiedniku.

Kraków Airport położony jest 11 km na zachód od Krakowa. Obszar lotniskowy przylega do autostrady A4. Posiada dobre skomunikowanie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich, a także z siecią kolejową.

Obejmuje on obszarem swego bezpośredniego oddziaływania około 7,9 mln mieszkańców w promieniu 100 km od Krakowa, co odpowiada czasowi dojazdu ok. 90 minut od lotniska.

Szczegółowe informacje dotyczące Kraków Airport dostępne są na stronie Kraków Airport