Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Infrastruktura transportowa

Sieć drogowa na terenie województwa małopolskiego składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości 28 060 km (stan na 31.12.2014 r.).

Podstawowy szkielet układu drogowego w Małopolsce stanowią dwa ciągi komunikacyjne:

  • wschód – zachód, który stanowi międzynarodowa droga E40 obejmująca w Województwie Małopolskim autostradę A4 i drogę krajową nr 4,
  • północ – południe, który stanowi międzynarodowa droga E77 obejmująca w Województwie Małopolskim drogę krajową nr 7.

Układ ten rozbudowany jest o sieć dróg krajowych i wojewódzkich, a lokalnie o sieć dróg powiatowych i gminnych.

Drogi krajowe

Sieć dróg krajowych w Małopolsce stanowi 970,3 km dróg zarządzanych przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg krajowych w Małopolsce, a także realizowanych na nich inwestycji, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery na drogach dostępne są na stronie GDDKiA.

Drogi wojewódzkie

Siecią dróg wojewódzkich w Małopolsce, o łącznej długości 1 372,5 km (stan na 31.12.2014 r.), zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Na sieci tej zlokalizowanych jest 326 obiektów mostowych o łącznej długości 11 169 metrów + 1 prom.

W ramach przeglądu technicznego dróg w 2014 r. dokonano oceny stanu technicznego. Spośród wszystkich odcinków dróg wojewódzkich ok. 57% posiada nawierzchnię bez uszkodzeń, która nie wymaga żadnych prac innych niż utrzymaniowe. Kolejna część odcinków dróg posiada nawierzchnię w zadowalającym stanie (ok. 21%), która wymaga już pewnych prac i korekt stanu istniejącego. Pozostała część sieci dróg wojewódzkich (ok. 22%) posiada nawierzchnię w złym stanie technicznym.

W zakresie transportu drogowego, w roku 2012 opracowano Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich w Małopolsce do 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce, a także realizowanych na nich inwestycji, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery na drogach dostępne są na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 

Przez obszar województwa małopolskiego przebiega 1 016,140 km linii kolejowych, w tym 154,683 km linii magistralnych, 604,315 km linii pierwszorzędnych, 208,151 km linii drugorzędnych oraz 48,991 km linii znaczenia miejscowego. Sieć kolejowa w Małopolsce zarządzana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Obszar województwa małopolskiego obsługiwany jest przez Kraków Airport – największy regionalny port lotniczy w Polsce. Ponadto pewne funkcje rekreacyjne i sportowe spełniają lotniska w Nowym Targu, Łososinie Dolnej i Krakowie Pobiedniku.

Kraków Airport położony jest 11 km na zachód od Krakowa. Obszar lotniskowy przylega do autostrady A4. Posiada dobre skomunikowanie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich, a także z siecią kolejową.

Obejmuje on obszarem swego bezpośredniego oddziaływania około 7,9 mln mieszkańców w promieniu 100 km od Krakowa, co odpowiada czasowi dojazdu ok. 90 minut od lotniska.

Szczegółowe informacje dotyczące Kraków Airport dostępne są na stronie Kraków Airport