Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zintegrowany System Zarządzania

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie już w momencie formułowania struktur organizacyjnych i zarządczych w roku 1999, przyjął założenia budowania sprawnej i przyjaznej administracji. Odbywało się to i odbywa w oparciu o takie fundamentalne elementy jak:

 • inwestowanie w kapitał ludzki-pracownicy są najcenniejszym zasobem urzędu,
 • stosowanie zasad organizacji uczącej (się),
 • budowanie przywództwa organizacyjnego,
 • wdrażanie nowatorskich rozwiązań zarządczych (zarządzanie przez cele, New Public Management),
 • proces konsultowania i uspołeczniania decyzji (partycypacja społeczna),
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi,
 • optymalizacja kosztów działania - budżet zadaniowy.

Wyrazem uznania dla skuteczności stosowanych rozwiązań zarządczych było zakwalifikowanie Urzędu Marszałkowskiego z pierwszą lokatą do Programu Rozwoju Instytucjonalnego finansowanego przez Bank Światowy

W Urzędzie ustanowiony i doskonalony jest Zintegrowany System Zarządzania złożony z konfiguracji następujących systemów:

 1. Systemu Zarządzania Jakością: według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10,
 2. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12,
  oraz
 3. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym: według wybranych Wymagań Dodatkowych (wydanie II) w zakresie określonym w procedurach tworzących Księgę Procedur Systemowych,
 4. Systemu Zarządzania Środowiskowego według wybranych wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie określonym w procedurach tworzących Księgę Procedur Systemowych,
 5. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według wybranych wymagań normy PN-N 18001:2004 w zakresie określonym w procedurach tworzących Księgę Procedur Systemowych.