Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zintegrowany System Zarządzania

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie już w momencie formułowania struktur organizacyjnych i zarządczych w roku 1999, przyjął założenia budowania sprawnej i przyjaznej administracji. Odbywało się to i odbywa w oparciu o takie fundamentalne elementy jak:

  • inwestowanie w kapitał ludzki-pracownicy są najcenniejszym zasobem urzędu,
  • stosowanie zasad organizacji uczącej (się),
  • budowanie przywództwa organizacyjnego,
  • wdrażanie nowatorskich rozwiązań zarządczych (zarządzanie przez cele, New Public Management),
  • proces konsultowania i uspołeczniania decyzji (partycypacja społeczna),
  • współpraca z partnerami zewnętrznymi,
  • optymalizacja kosztów działania - budżet zadaniowy.

Logo - grafika certyfikatu

Wyrazem uznania dla skuteczności stosowanych rozwiązań zarządczych było zakwalifikowanie Urzędu Marszałkowskiego z pierwszą lokatą do Programu Rozwoju Instytucjonalnego finansowanego przez Bank Światowy

W Urzędzie ustanowiony i doskonalony jest Zintegrowany System Zarządzania złożony z konfiguracji następujących systemów:

  • Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001) oraz
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001),

Ponadto utrzymywane są procedury i zapisy spełniające wybrane wymagania: Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (wydanie II), Systemu Zarządzania Środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2005), Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N 18001:2004), których realizacja jest spójna z przyjętym w UMWM modelem zarządzania oraz standardami kontroli zarządczej.