Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Inauguracyjne posiedzenie Małopolskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego nowej kadencji

24 marca 2015
O wyzwaniach stojących przed Małopolską w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, dotyczących rozwoju cyfrowego administracji, edukacji, biznesu - w kontekście inteligentnych specjalizacji regionu - rozmawiali członkowie Małopolskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego nowej kadencji.

Po raz pierwszy w nowej kadencji spotkali sie członkowie Małopolskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego, reprezentujący administrację publiczną, uczelnie, firmy informatyczne i telekomunikacyjne działające na terenie Małopolski oraz instytucje mających wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce współpracujące z Województwem Małopolskim. Pracom Małopolskiej Rady przewodniczy Jacek Krupa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Na wiceprzewodniczących Rady zostali wybrani:

  • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol -  Przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wskazany przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
  • Beata Chodacka – Przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Wśród tematów omówionych podczas spotkania znalazły się wykorzystanie środków UE na ICT w nowej perspektywie 2014 – 2020. Prezentację przedstawił Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM. W ramach przypadających na Małopolskę środków, prawie 2,9 mld euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dofinansowaniem zostaną objęte projekty przyczyniające się do rozwoju gospodarczego oraz zacierania różnic społecznych w regionie, m.in. wzmacniające konkurencyjność przedsiębiorstw, zmieniające metody technologiczne w środowisku produkcyjnym, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań, a także projekty w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, edukacji i zdrowia.

W ramach II osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska wsparciem zostanie objęte:

1. Podnoszenie jakości i dostępności e-usług publicznych

2. e-usługi w zakresie edukacji i nauki

3. e-usługi w zakresie informacji przestrzennej

4. e-usługi w zakresie ochrony zdrowia

5. rozwój elektronicznej administracji

6. udostępnianie zasobów gromadzonych w szczególności przez instytucje sektora publicznego 

Realizację projektu „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, realizowanego wspólnie przez Krakowski Park Technologiczny (Lider) i Województwo Małopolskie (parter), we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu, omówił Wojciech Przybylski Dyrektor Działu Rozwoju Krakowskiego Parku Technologicznego Sp.z o.o.

Projekt jest realizowany w  ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 8.2 „Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy”, w okresie 09.2013-06.2015. Jego celem jest opracowanie strategii SMART_KOM czyli mapy drogowej dla wdrożenia rozwiązań smart city w Krakowie i Krakowskim Obszarze Metropolitalnym oraz przygotowanie  konkretnych projektów  pilotażowych do wdrożenia. 

Zalety nauki programowania przedstawiła Iwona Brzózka-Złotnicka, koordynator programu Mistrzowie Kodowania. Programowanie jest dziś jedną z najważniejszych kompetencji cyfrowych, rozwija w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, które potrzebne są nie tylko specjalistom. Program realizowany jest od 2013 roku. Skierowany jest do szkół podstawowych z całej Polski, a udział w nim jest bezpłatny. 

Prezentacje:

Środki UE na ICT w nowej perspektywie 2014 – 2020

SMART_KOM. Kraków  w sieci Inteligentnych miast

Program Mistrzowie Kodowania

Galeria zdjęć