Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego

09 maja 2012
9 maja 2012 roku odbyło się trzecie posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Spotkanie poprowadził profesor dr hab. inż. Tomasz Szmuc, Wiceprzewodniczący Rady.

Pierwszym poruszonym tematem był stan realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Sławomir Kopeć prezes spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o. przypomniał założenia projektu oraz omówił najbliższe działania.  Podkreślił znaczenie projektu dla eliminacji wykluczenia cyfrowego i zachęcenia operatorów telekomunikacyjnych do inwestowania w infrastrukturę ostatniej mili.

W drugiej części spotkania Pani Elżbieta Kroszczyńska reprezentująca Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przedstawiła stan realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych finansowanych ze środków UE w Polsce. Zwróciła także uwagę na najczęściej występujące problemy oraz zachęciła do wymiany doświadczeń z innymi regionami.

W następnej kolejności, po zaprezentowaniu przez  przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2013-2020 w obszarze Priorytetu 3. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, członkowie Rady przedstawili swoje opinie na temat planowanych działań oraz przedsięwzięć strategicznych ujętych w dokumencie, wśród których wymienia się rozbudowę infrastruktury służącej rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, poszerzenie zakresu dostępnych e-usług i zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców Małopolski oraz rozwój umiejętności ICT wśród mieszkańców i przedsiębiorców regionu.

Więcej o dyskusji na temat RSI

Kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego odbędzie się we wrześniu.

Prezentacje

Szybki Internet dla Małopolski

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2012-2020 Priorytet 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

 

Galeria zdjęć

Tagi: WYDARZENIA