Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Prace nad koncepcją systemu informatycznego w służbie zdrowia, który ułatwi życie chorymi i lekarzom

30 stycznia 2013
Elektroniczna rejestracja pacjentów, przekazywanie dokumentacji medycznej i zleceń badań drogą elektroniczną, integracja systemów informatycznych pomiędzy wszystkimi małopolskimi szpitalami dla ułatwienia kompleksowej obsługi medycznej chorego – to wszytko już niedługo może stać się jak najbardziej realne. Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego pracuje nad sposobem wprowadzenia takich rewolucyjnych zmian w służbie zdrowia w naszym regionie.

Praca rady skupia się na stworzeniu koncepcji tzw. Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM), która poprzez informacyjną integrację w służbie zdrowia ma zdecydowanie ułatwić życie i pacjentom i lecznicom. Ostatnie posiedzenie rady (30 stycznia 2013 r.) skupiło się głównie na tym temacie.

- Założenie MSIM-u polega na stworzeniu jednolitej zintegrowanej platformy danych medycznych i zintegrowaniu systemów informatycznych jednostek medycznych w skali całego regionu. Obecnie pracujemy nad stworzeniem programu pilotażowego, w którym wezmą udział szpitale wojewódzkie – mówi Tomasz Szanser, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, lidera tego projektu.  

Zgodnie z założeniem projekt pilotażowy powinien potrwać dwa lata, a pieniądze na jego realizację będą pochodzić z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013 w ramach Działania 1.2 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.

Ale to dopiero początek. Województwo liczy, że na dalszy rozwój MSIM-u uda się zdobyć pieniądze z funduszy unijnych zaplanowanych na lata 2014-2020.

- Powodzenie realizacji projektu, osiągnięcie efektu w całym regionie możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku udziału w projekcie wszystkich 41 małopolskich szpitali, w tym: 14 wojewódzkich jednostek opieki stacjonarnej, 19 szpitali powiatowych i 8 szpitali resortowych oraz podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki i ewentualnie jednostek prywatnych – mówi Tomasz Szanser.

System będzie mieć charakter modułowy: - stopniowo będą uruchamiane kolejne funkcjonalności systemu, a równocześnie włączane będą kolejne jednostki służby zdrowia.

Kazimierz Frączkowski, Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia obecny na posiedzeniu rady zwrócił uwagę na uwarunkowania prawne związane z informatyzacją ochrony zdrowia. Podkreślił, że przy budowaniu MSIM-u nie można zapomnieć o prawie obowiązującym lekarzy oraz ochronie danych osobowych.

- Kodeks Etyki lekarskiej wyraźnie podkreśla, że lekarz może podejmować leczenie jedynie po uprzednim zbadaniu pacjenta. Wyjątki stanowią sytuacje, gdy porada lekarska może być udzielona wyłącznie na odległość. Trzeba też pamiętać, że orzeka on o stanie zdrowia określonej osoby także po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach – podkreślił Kazimierz Frączkowski, który zauważył również, że podczas świadczenia usług telemedycznych należy systematycznie poddawać ocenie aspekty związane z ochroną danych osobowych.

- W każdym przypadku niezbędne jest zapewnienie przestrzegania krajowych i wspólnotowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych – dodał.

Przypomniał również, że zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, dokumentacja wytworzona po dniu 31 lipca 2014 r. musi być prowadzona w postaci elektronicznej, a to ułatwi wprowadzenie MSIM-u w życie.

Podczas posiedzenia rady, jej wiceprzewodniczący profesor Krzysztof Zieliński zaprezentował dodatkowo osiągnięcia Katedry Informatyki przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w dziedzinie telemedycyny. Katedra opracowała aplikacje umożliwiające zdalnekonsultacje(TeleDICOM II) oraz zdalną opiekę nad pacjentem (TeleCARE).

- Rozwój systemów telekonsultacyjnych racjonalizuje proces funkcjonowania służby zdrowia. W konsekwencji zdalna opieka nad pacjentem umożliwia natychmiastowe powiadamianie lekarza dyżurnego w przypadkach zagrożenia życia czy zdrowia pacjenta – powiedział na koniec.

Kolejne przewidziano na maj tego roku.

Prezentacje:

Małopolski System Informacji Medycznej

Aplikacje Telemedyczne

Uwarunkowania prawne e-Zdrowia

Galeria zdjęć

Tagi: WYDARZENIA