Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rozwój kompetencji cyfrowych

29 września 2015
Pod przewodnictwem Jacka Krupy, członka Zarządu Województwa Małopolskiego, odbyło się kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Wrześniowe spotkanie poświęcono zagadnieniom związanym z kompetencjami cyfrowymi.

W pierwszej części spotkania przedstawiono cele i założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w szczególności informując o prowadzonych działaniach w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych (III oś priorytetowa PO PC). Alokacja środków na PO PC wynosi 2 172,5 mln euro, w tym na dostęp do szybkiego Internetu 1 020,22 mln euro, nowoczesne e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego 949,6 mln euro, na cyfrowe umiejętności mieszkańców 145 mln euro i pomoc techniczną 57,7 mln euro.

Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do udziału w ogólnoeuropejskiej akcji promującej naukę programowania, która odbędzie się od 10 do 18 października w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Kwalifikacje nauczycieli konieczne do wykorzystania technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym były przedmiotem dyskusji w drugiej części spotkania. Przedstawiono obecną sytuację w szkolnictwie, gdzie infrastruktura informatyczna i kompetencje nauczycieli bywają niewystarczające w stosunku do potrzeb i zainteresowań uczniów. Postulowano zmianę podejścia do wymaganych kwalifikacji nauczycieli i kontynuowanie podejmowanych w Małopolsce działań, które prowadzą do właściwego rozwoju szkół. Warto tu przypomnieć projekty: Małopolska Chmura Cyfrowa, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, DIAMEnT.

Członkowie Małopolskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego w toku dyskusji wypracowali opinie dla Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczące propozycji przeniesienia założeń polityki cyberbezpieczeństwa państwa na poziom samorządów, manifestu na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oraz zminimalizowania kosztów budowy i eksploatacji regionalnych sieci szerokopasmowych.

Materiały do pobrania:

Galeria zdjęć