Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim dotyczące planu pracy na 2016 rok oraz ratownictwa medycznego

Biznes i gospodarka
01 czerwca 2016
We wtorek, 31 maja 2016 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim, które poprowadziła Pani Danuta Kądziołka, Przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego. Spotkanie poświęcone zostało planowi pracy Zespołu na 2016 rok oraz ratownictwu medycznemu.

W pierwszej części spotkania jego uczestnicy określili formułę prac Zespołu. Zespół będzie się zbierał nie rzadziej niż raz na kwartał. Będzie pracował według harmonogramu niezależnego od planu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim, lecz również będzie rozpatrywał zagadnienia przekazane mu przez Radę.

Jego członkowie wyodrębnili następujące tematy, którymi będą chcieli się zająć
w przyszłości:

  • systemowe rozwiązanie problemu stałego i zrównoważonego wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia;
  • rola publicznej i niepublicznej służby zdrowia w systemie ochrony zdrowia oraz rola Państwa w kreowaniu systemu i nadzorze nad jego funkcjonowaniem;
  • samozatrudnienie i outsourcing w służbie zdrowia;
  • niedobór kadr medycznych, minimalne normy zatrudnienia oraz problem doskonalenia zawodowego;
  • mapy potrzeb zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu kompleksowości świadczeń;
  • finansowanie ochrony zdrowia, w tym problem zadłużeń podmiotów;
  • organizacja i funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemu nadzoru nad żywnością;
  • szczególne uprawnienia pracowników służby zdrowia- na podstawie ustawy
    o działalności leczniczej.

Druga część posiedzenia została poświęcona sytuacji ratownictwa medycznego w Małopolsce, jak i w skali całego kraju. Gościem Zespołu była Pani Małgorzata Popławska, Dyrektor Naczelna Zarządu Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Przedstawiła najważniejsze problemy z jakimi zmaga się sektor ratownictwa medycznego wraz z propozycjami ich rozwiązania. Również pozostali uczestnicy spotkania przedstawili swoje postulaty. Na podstawie dyskusji opracowany zostanie projekt stanowiska (bądź opinii, jeśli pojawią się zdania odrębne) dotyczącego ratownictwa medycznego o procedowanie którego członkowie Zespołu będą wnosić na najbliższym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim 16 czerwca bieżącego roku.