Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

"Małopolska Sieć Sukcesorów"

Biznes i gospodarka
15 marca 2021
Organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia transferu biznesu w województwie małopolskim, mogą ubiegać się o dotację z budżetu województwa na realizację zadania pod nazwą „Małopolska Sieć Sukcesorów”. Zainteresowani mogą składać oferty do 18 marca 2021 roku.

W naszym kraju większość przedsiębiorstw prywatnych powstała po przemianach 1989 roku. Jak pokazują statystyki, założyciele firm z tamtego okresu, wkraczają aktualnie w wiek emerytalny i przymierzają się do przekazania swoich biznesów następcom, bądź to w gronie rodziny, bądź poza nią. Powodzenie procesu sukcesji zależy jednak w dużej mierze od poziomu wiedzy oraz postaw, zarówno nestorów, jak i sukcesorów.

Wyzwania związane z sukcesją zbiegły się w wielu firmach z trudnym okresem prowadzenia biznesu w dobie pandemii. Województwo chcąc odpowiedzieć na zbliżające się zmiany związane z transferem biznesu w małopolskich firmach, organizuje specjalny program, który wyposaży sukcesorów w niezbędną wiedzę

– wyjaśnia Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Głównym celem programu „Małopolska Sieć Sukcesorów” jest podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności u potencjalnych sukcesorów czy osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji. Realizacja zadania służy również wymianie doświadczeń, networkingowi (wymianie informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzonej dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów) oraz tworzeniu sieci współpracy młodych sukcesorów.

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można otrzymać na organizację cyklu spotkań, podnoszących wiedzę w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, w tym np. zarządzaniu strategicznym, optymalizacji i modyfikacji modelu biznesowego, zarządzaniu kryzysowym (np. w sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa). Spotkaniom towarzyszyć powinna wymiana doświadczeń oraz networking uczestników, moderowany przez eksperta merytorycznego. Formuła realizowanych przedsięwzięć musi uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną.

W konkursie oferty mogą składać organizacje pozarządowe (NGO), realizujące działania z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i sukcesji. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 47 025 zł. W ramach konkursu przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego

Galeria zdjęć