Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konkurencji

Biznes i gospodarka
08 października 2013
Powierzenie gminom zagadnień gospodarowania odpadami spowodowało rewolucję na rynku, wprowadziło monopol i ograniczyło w ten sposób konkurencję. Przykładem jest Kraków, w którym z ponad 170 podmiotów pozostały 4 przedsiębiorstwa wywożące odpady komunalne. Pozytywnym natomiast aspektem zmiany jest fakt, iż firmy te mogą uczestniczyć w przetargach organizowanych przez inne gminy. Działająca przy Zarządzie Województwa Małopolskiego Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konkurencji omawiała problematykę zmów przetargowych.

Innym problemem omawianym podczas III posiedzenia Rady były m.in. zagadnienia nowych regulacji dotyczącymi sporów konsumentów związanych z zapłatą za energię elektryczną oraz wprowadzenie do prawa energetycznego instytucji domniemania pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Przedstawiciel URE przedstawił  nowe regulacje w prawie energetycznym, w tym przede wszystkim dotyczące ochrony odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz budowy konkurencyjnego rynku obrotu gazem.

Ponadto Rada debatowała nad przyjęciem stanowiska, w którym zwróciła uwagę, iż prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki handlowej, poza zakresem wpisu w rejestrze sądowym, nie jest karalne. W opinii członków Rady kwestię tę należy zmienić i ujednolicić w taki sposób, aby przepisy kodeksu spółek handlowych, Krajowego Rejestru Sądowego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i kodeksu wykroczeń przewidywały identyczne i jednakowe sankcje zarówno w sytuacji niezgłoszenia przedsiębiorcy do stosownego rejestru jak i prowadzenia przez niego działalności w sposób niezgodny z przedmiotem zgłoszonej przez niego uprzednio działalności. Brak takich regulacji skutkuje bowiem niemożliwością dochodzenia praw przez konsumentów.