Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim na temat sieci szpitali i funkcjonowania badań profilaktycznych pracowników

Biznes i gospodarka
08 lutego 2018
W środę 7 lutego 2018 roku odbyło się 17. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim. Rada zajęła się tematem zabezpieczenia opieki medycznej na podstawie wdrożonej 1 października 2017 roku mapy sieci szpitali w województwie małopolskim oraz funkcjonowaniem badań profilaktycznych pracowników. Obradom przewodniczył Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski.

Rada w pierwszej kolejności przyjęła trzy uchwały: w sprawie harmonogramu pracy WRDS w Województwie Małopolskim w pierwszym półroczu 2018 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WRDS w Województwie Małopolskim za 2017 rok oraz w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego WRDS w Województwie Małopolskim na 2018 roku. Ponadto Rada przyjęła stanowisko w sprawie zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W dalszej kolejności Rada zajęła się zagadnieniem zabezpieczenia opieki medycznej na podstawie wdrożonej 1 października 2017 roku mapy sieci szpitali w województwie małopolskim. W ramach wprowadzenia do tematu Członkowie Rady wysłuchali wystąpienia Pani Teresy Bieli, Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli Pani Teresa Zalewińska-Cieślik, Dyrektor Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jako przedstawicielka jednostki, która nie weszła do sieci oraz Pan Norbert Kubański, Prezes Nowego Szpitala w Olkuszu jako reprezentant podmiotu, który znalazł się we wspomnianej sieci.

Następnie Rada pochyliła się nad problemem funkcjonowania badań profilaktycznych pracowników. Prezentacje wprowadzające do tematu przedstawili Pani Krystyna Jasińska-Kolawa, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, Pan Jan Kosiniak, Wicedyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie oraz Pan Mariusz Pyrcz, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie. Pan Jan Kosiniak zaprezentował propozycje zmian prawnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników. Zostaną one przesłane w najbliższym czasie do Biura Rady, a na jej kolejnym posiedzeniu poddane pod głosowanie w formie stanowiska.

Autor: Departament Skarbu i Gospodarki
Tagi: WRDS, RADY