Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

II sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji

Samorząd
26 listopada 2018
Za nami druga sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego nowej kadencji. Podczas obrad radni wybrali trzeciego wiceprzewodniczącego SWM. Został nim Wojciech Grzeszek. W trakcie wydarzenia radni zdecydowali także o składzie osobowym poszczególnych komisji sejmiku oraz o kwocie wynagrodzenia marszałka województwa.

Dzisiejszą sesję sejmiku poprzedziła uroczysta msza święta z udziałem władz oraz radnych województwa, która odbyła się w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Mszy przewodniczył archiprezbiter bazyliki ksiądz Dariusz Raś.

Na początku obrad sejmiku przewodniczący Rafał Bochenek powitał wszystkich przybyłych na sesję gości, w tym m.in.: senatora RP Jerzego Fedorowicza, posła na sejm RP Jana Dudę, starostę krakowskiego Wojciecha Pałkę, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - mł. bryg. Stanisława Nowaka oraz Przemysława Wierzbę z Agencji Mienia Wojskowego.

Wojciech Grzeszek wiceprzewodniczącym SWM

Decyzją radnych do grona wiceprzewodniczących SWM dołącza trzeci: Wojciech Grzeszek (radny również V kadencji sejmiku 2014-2018), który otrzymał podczas glosowania 23 głosy "za". Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu, na pierwszej sesji sejmiku wybrano dwóch wiceprzewodniczących: Iwonę Gibas oraz Kazimierza Barczyka, którzy przez najbliższe pięć lat, na czele z przewodniczącym Rafałem Bochenkiem, będą kierować pracami SWM.

- Bardzo dziękuję wszystkim za wybór. Liczę, że przekonam do siebie wszystkich radnych – mówił nowo wybrany wiceprzewodniczący.

Komisje główne i doraźne w SWM

W Sejmiku Województwa Małopolskiego będzie funkcjonować 12 komisji stałych i 3 komisje doraźne. W każdej z nich może pracować maksymalnie 1/3 składu sejmiku tj. w przypadku naszego regionu 13 osób. Każdy radny jest zobowiązany zasiadać przynajmniej w dwóch komisjach stałych. 

Dziś radni zadecydowali o składzie osobowym komisji.

• Komisja Główna

Przewodniczący: Rafał Bochenek, I wiceprzewodniczący: Iwona Gibas, II wiceprzewodniczący: Wojciech Grzeszek, członkowie: Jacek Krupa, Kazimierz Barczyk, Wojciech Kozak, Marta Mordarska.

• Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Krzysztof Nowak, I wiceprzewodniczący: Robert Bylica, II wiceprzewodniczący: Rafał Stuglik, członkowie: Marek Wierzba, Patryk Wicher, Stanisław Sorys, Grzegorz Biedroń.

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – powołana od tej kadencji

Przewodniczący: Andrzej Wójcik, I wiceprzewodniczący: Robert Bylica, II wiceprzewodniczący: Grzegorz Lipiec, członkowie: Patryk Wicher, Stanisław Barnaś.

• Komisja Budżetu, Mienia i Finansów

Przewodniczący: Wojciech Skruch, I wiceprzewodniczący: Stanisław Bukowiec, II wiceprzewodniczący: Kinga Skowrońska, członkowie: Jan Tadeusz Duda, Andrzej Wójcik, Jadwiga Wójtowicz, Łukasz Smółka, Jacek Krupa.

• Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

Przewodniczący: Bogdan Pęk, I wiceprzewodniczący: Józef Gawron, II wiceprzewodniczący: Andrzej Ziobro, członkowie: Jan Piczura, Anna Pieczarka, Stanisław Barnaś.

• Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący: Robert Bylica, I wiceprzewodniczący: Jadwiga Wójtowicz, II wiceprzewodniczący: Bogdan Pęk, członkowie: Wojciech Skruch, Andrzej Wójcik, Jan Piczura, Andrzej Ziobro, Tadeusz Arkit, Elżbieta Achinger, Tomasz Urynowicz, Łukasz Smółka, Urszula Nowogórska.

• Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący: Grzegorz Biedroń, I wiceprzewodniczący: Jan Piczura, II wiceprzewodniczący: Rafał Kosowski, członkowie: Rafał Bochenek, Jacek Krupa, Tomasz Urynowicz, Patryk Wicher, Marta Malec-Lech, Kazimierz Barczyk, Filip Kaczyński, Rafał Stuglik, Urszula Nowogórska, Anna Pieczarka, Tadeusz Arkit.

• Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Przewodniczący: Filip Kaczyński, I wiceprzewodniczący: Jan Tadeusz Duda, II wiceprzewodniczący: Andrzej Ziobro, członkowie: Robert Bylica, Iwona Gibas, Grzegorz Lipiec, Elżbieta Achinger, Tomasz Urynowicz, Anna Pieczarka, Patryk Wicher.

• Komisja Kultury

Przewodniczący: Rafał Stuglik, I wiceprzewodniczący: Marta Mordarska, II wiceprzewodniczący: Elżbieta Achinger, członkowie: Robert Bylica, Iwona Gibas, Filip Kaczyński, Rafał Kosowski, Stanisław Bisztyga, Małgorzata Radwan-Ballada, Anna Pieczarka, Jerzy Fedorowicz.

• Komisja Ochrony Zdrowia

Przewodniczący: Marek Wierzba, I wiceprzewodniczący: Wojciech Grzeszek, II wiceprzewodniczący: Małgorzata Radwan-Ballada, członkowie: Józef Gawron, Marta Mordarska, Patryk Wicher, Bogdan Pęk, Wojciech Kozak, Marta Malec-Lech, Urszula Nowogórska, Piotr Lachowicz.

• Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Przewodniczący: Marta Mordarska, I wiceprzewodniczący: Wojciech Grzeszek, II wiceprzewodniczący: Stanisław Sorys, członkowie: Jan Tadeusz Duda, Józef Gawron, Elżbieta Achinger, Stanisław Bisztyga, Kinga Skowrońska, Marta Malec-Lech, Robert Bylica, Tomasz Urynowicz.

• Komisja ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą

Przewodniczący: Jerzy Fedorowicz, I wiceprzewodniczący: Patryk Wicher, II wiceprzewodniczący: Stanisław Sorys, członkowie: Grzegorz Biedroń, Stanisław Bukowiec, Jan Piczura, Marek Wierzba, Kazimierz Barczyk, Stanisław Barnaś.

Podczas obrad radni powołali i ustalili skład trzech komisji doraźnych.

• Komisja Statutowo-Prawna

Przewodniczący: Piotr Lachowicz, I wiceprzewodniczący: Patryk Wicher, II wiceprzewodniczący: Rafał Kosowski, członkowie: Rafał Bochenek, Kazimierz Barczyk, Marta Malec-Lech.

• Komisja ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii

Przewodniczący: Jacek Krupa, I wiceprzewodniczący: Jan Tadeusz Duda, II wiceprzewodniczący: Stanisław Bukowiec.

• Komisja ds. Strategii Karpackiej

Przewodniczący: Jan Piczura, I wiceprzewodniczący: Marek Wierzba, II wiceprzewodniczący: Józef Gawron, członkowie: Grzegorz Biedroń, Kazimierz Barczyk, Jadwiga Wójtowicz.

W trakcie obrad wybrano także skład Komitetu Audytu dla Województwa Małopolskiego. Wśród członków znaleźli się: Wojciech Skruch, Józef Gawron, Jan Piczura, Stanisław Bisztyga oraz Urszula Nowogórska.

Wynagrodzenie marszałka

Sejmik ustalił także wysokość wynagrodzenia Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze: 5200,00 zł, dodatek funkcyjny: 2500,00 zł, dodatek specjalny: 3080,00 zł oraz dodatek za wysługę lat stosownie do uprawnień.

Galeria zdjęć