Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Samorząd
09 grudnia 2019
Zabezpieczenie pracy dla pracowników krakowskiego oddziału ArcelorMittal Poland S.A. w związku z czasowym wygaszeniem wielkiego pieca – to główny temat kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek w urzędzie marszałkowskim przewodniczył marszałek Witold Kozłowski. W obradach uczestniczyli również wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicewojewoda Zbigniew Starzec, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Grzeszek oraz przedstawiciele pracowników i pracodawców.

Wygaszenie wielkiego pieca i wstrzymanie prac stalowni niesie ze sobą ogromne skutki gospodarcze i społeczne. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość niemal dziesięciu tysięcy pracowników i ich rodzin. Ich los nie jest nam obojętny, na pewno nie zostawimy ich samych w tej niezwykle trudnej sytuacji. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, w obrębie naszych kompetencji, by znaleźć dobre rozwiązanie

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

***

Przypomnijmy, że w skład WRDS wchodzą: marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy – jako przedstawiciele strony samorządowej. Ponadto w radzie znajdują się przedstawiciele strony pracowników i pracodawców oraz wojewoda i dwie wskazane przez niego osoby – jako przedstawiciele strony rządowej. Pracami organu kieruje prezydium WRDS, czyli przewodniczący i wszyscy wiceprzewodniczący WRDS. Przewodnictwo w WRDS ma charakter rotacyjny, w 2019 roku posiedzeniom rady przewodniczy marszałek województwa.

Do zadań WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Galeria zdjęć