Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego w nowym składzie

Samorząd
18 października 2011
Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego powołała do swojego składu nowych członków. Nominacje wręczył członek Zarządu Witold Latusek na poniedziałkowym posiedzeniu.

Uczestnicy pierwszego spotkania Rady w nowym składzie przyjrzeli się działaniom w zakresie społeczeństwa informacyjnego podejmowanym przez samorząd w ostatnich latach. Pod lupę wzięto sztandarowe projekty: Małopolską Sieć Szerokopasmową, Wirtualne Muzea Małopolski i usługi elektroniczne w Małopolsce. 

Otwierając posiedzenie Rady, Członek Zarządu Witold Latusek podkreślił wagę cyfryzacji i dostępu do informacji jako warunków rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Zaakcentował również jej rolę jako inicjatora projektów w nowym okresie finansowania w Unii Europejskiej.

Gościem obrad był Marek Grajek, zastępca dyrektora Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, który mówił o wizji informatyzacji państwa. Ma ona polegać na udostępnianiu administracji samorządowej rejestrów centralnych on-line.

Członkowie Rady zadeklarowali, że już na najbliższym posiedzeniu zgłoszą własne propozycje projektów dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce. Powstanie też szczegółowy plan pracy Rady na najbliższe lata.

Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, powołana w 2004 r., pełni funkcje opiniodawczo – doradcze dla Zarządu Województwa. W skład Rady wchodzi 31 przedstawicieli administracji regionalnej i centralnej, uczelni, firm informatycznych i telekomunikacyjnych oraz innych instytucji mających wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce. Zakres jej prac obejmuje m.in. pobudzanie i monitorowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim, integrowanie projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, kształtowanie współpracy między jednostkami administracji publicznej w regionie w zakresie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych oraz monitorowanie działań z zakresu informacji publicznej w województwie.

Prezentacje:

Społeczeństwo informacyjne w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Internet dla Mieszkańców Małopolski - Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Projekty IT realizowane przez samorząd województwa

Galeria zdjęć