Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Zarząd województwa wspiera małopolskie samorządy

Samorząd
25 czerwca 2021
W tym tygodniu odbyło się już 296. i 297. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego. Zarząd przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Ponadto zdecydowano o wsparciu wydarzeń kulturalnych, czy sportowych. Stosownymi uchwałami zatwierdzono dofinansowanie dla małopolskich samorządów. To kwota ponad 22 mln złotych.

Od początku kadencji zarząd podjął 5392 uchwał, 571 postanowień, 74 decyzji, 568 projektów uchwał SWM oraz rozpatrzył 2889 informacji.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji

24 czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej. Prace nad dokumentem trwały od 2020 roku. Na jego podstawie Małopolska będzie mogła ubiegać się o włączenie jej do grona regionów węglowych z dostępem do unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

W wyniku wielomiesięcznych starań samorządu województwa, Rząd RP ujął Województwo Małopolskie w projekcie Umowy Partnerstwa. Małopolska jest jednym z sześciu województw, ubiegających się o środki z Funduszu.

Jako główny cel transformacji energetycznej Małopolski Zachodniej zdefiniowaliśmy dążenie do modelu gospodarki neutralnej dla klimatu. Musimy pamiętać, że Małopolska Zachodnia to region, w którym przemysł węglowy jest kluczowym pracodawcą. Konieczne jest podjęcie dodatkowych działań, aby odpowiednio zadbać o ludzi, lokalne społeczności oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy są w centrum tych zmian i których proces transformacji dotknie najbardziej

- podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Wsparcie dla samorządów

Stosownymi uchwałami, zarząd zatwierdził dofinansowanie dla małopolskich samorządów, dzięki którym możliwa będzie rewitalizacja obiektów i miejsc użyteczności publicznej.

Dzięki dofinansowaniu w Małopolsce powstaną między innymi atrakcyjne centra rekreacyjno-sportowe, nowoczesne budynki użyteczności publicznej oraz miejsca zwiększające komfort życia mieszkańców

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wsparcie otrzyma 8 samorządów na łączną kwotę dofinansowania 22 609 080,63 zł. Dofinansowanie otrzymają: Powiat Wadowicki, Gmina Pleśna, Gmina Wierzchosławice, Gmina Szczucin, Gmina Bobowa, Gmina Gnojnik, Gmina Nawojowa, Gmina Koszyce.

Koncerty organowe w Dąbrowie Tarnowskiej

Zarząd województwa kwotą 8 tys. złotych wesprze organizację wydarzenia Muzyka religijna – cykl koncertów w Kościele Parafialnym w Dąbrowie Tarnowskie. W kościele oddano do użytku nowe organu piszczałkowe, które mają 38 głosów i są unikatowym instrumentem w stylu niemieckiego romantyzmu. Idea wykonania koncertów to przede wszystkim wzbogacenie propozycji kulturalnej dla mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej i powiatu dąbrowskiego. Celem projektu jest organizacja cyklu trzech, comiesięcznych koncertów w Kościele Parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej w wykonaniu wybitnych artystów Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Podczas pierwszego wydarzenia zaprezentowany będzie utwór włoskiego kompozytora, skrzypka i organisty epoki baroku Giovanni Battista Pergolesi pn. Stabat Mater Dolorosa, który od stuleci stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla przedstawicieli różnych dziedzin sztuki: malarzy, rzeźbiarzy, poetów, ale przede wszystkim kompozytorów.

Kolejne edycje Amicus Hominum i Kryształy Soli ogłoszone!

Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych pn. „Amicus Hominum” została ustanowiona w celu upowszechniania idei niesienia pomocy dla drugiego człowieka. Nagroda ma charakter honorowy i jest związana z promocją wolontariatu w Województwie Małopolskim.

Z kolei nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w 2005 roku. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych małopolskich organizacji oraz popularyzowanie „dobrych praktyk”. O przedmiotowe wyróżnienie mogą starać się wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Małopolski.

To już kolejno XVI i XVII edycja tych bardzo popularnych w regionie konkursów. Ich laureaci są żywym dowodem na to, że dobro jest w Małopolsce. Obie nagrody są wyrazem szacunku i uznania dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Galeria zdjęć