Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski program dla podmiotów ekonomii społecznej. Działamy wEspół!

Sprawy społeczne i rodzina
09 kwietnia 2021
Rusza II edycja programu dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół -wspieramy ekonomię społeczną”. Firma UBS we współpracy z ROPS w Krakowie oraz Funduszem MFES po raz kolejny przekazała środki na realizację przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej.

W programie „wESpół - wspieramy ekonomię społeczną” finansowanym przez firmę UBS, do przekazania jest 50 tys. zł na wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa małopolskiego. Granty pomogą przetrwać trudny czas związany z epidemią COVID-19 lub przystosować się do zmienionej sytuacji po epidemii, a jednocześnie będą przeznaczone na wsparcie rozwoju lokalnych społeczności

- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.


Epidemia koronawirusa doprowadziła do trudnej sytuacji finansowej i kadrowej podmiotów ekonomii społecznej. Podmioty te, na co dzień zatrudniające lub wspierające osoby potrzebujące, doświadczyły wielu problemów grożących im nawet zamknięciem działalności.  Te, którym udało się przetrwać stanęły przed wyzwaniami jakimi są: przystosowanie się do obecnej sytuacji, utrzymanie miejsc pracy i wzmocnienie swojej rozpoznawalności oraz świadczonych usług/oferowanych produktów w społecznościach lokalnych. Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebne jest wsparcie.

Dlatego też wspólnie z firmą UBS, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie oraz Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej przygotowana została druga edycja projektu pn. „wESpół – wspieramy ekonomię społeczną”.

Program ma realizować jednocześnie dwa cele – zwiększyć szansę na przetrwanie epidemii COVID-19 lub pomóc w adaptacji do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy oraz wspierać rozwój społeczności lokalnych.

O wsparcie w ramach programu mogą się ubiegać zarejestrowane na terenie województwa małopolskiego podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą i/lub odpłatną działalność statutową oraz zatrudniające minimum jednego pracownika na umowę o pracę.

Kwota 50 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 5 organizacji w maksymalnej wysokości do 10 tys. zł każdy. W ramach przyznanego grantu podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które będzie inicjatywą przyczyniającą się do wsparcia społeczności lokalnej. Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia br.

Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia br. poprzez prosty wniosek elektroniczny dostępny na www.es.malopolska.pl lub www.mfes.pl

W poprzedniej edycji programu, w 2020 roku, UBS rozdysponowało granty w wysokość 150 tys. zł wśród 10 podmiotów ekonomii społecznej z naszego regionu. Realizowały one projekty przyczyniające się do zwalczania negatywnych skutków COVID-19 w lokalnych społecznościach. Wsparcie finansowe pozwoliło na utrzymanie zatrudnienia ponad 240 pracowników PES oraz na działania walczące z COVID adresowane do ponad 1500 osób i 76 organizacji.

O tym jakie przedsięwzięcia udało się zrealizować w tym roku w ramach programu będziemy informować na stronie www.es.malopolska.pl, fb: Małopolska Ekonomia Społeczna (@malopolskaes) oraz wEspół wspieramy ekonomię społeczną (@wESpolWspieramyES).

Galeria zdjęć