Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Współpraca
19 listopada 2019
fot. Małopolski Urząd Wojewódzki
Strategia Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" – to główny temat kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek w urzędzie marszałkowskim przewodniczył marszałek Witold Kozłowski. W obradach uczestniczyli również wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicewojewoda Zbigniew Starzec, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Grzeszek oraz przedstawiciele pracowników i pracodawców.

Podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ustalili porządek kolejności przewodniczenia temu gremium w latach 2020-2023. Zapoznali się również z projektem Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Poruszono również zagadnienia dotyczące służby zdrowia.

***

Przypomnijmy, że w skład WRDS wchodzą: marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy – jako przedstawiciele strony samorządowej. Ponadto w radzie znajdują się przedstawiciele strony pracowników i pracodawców oraz wojewoda i dwie wskazane przez niego osoby – jako przedstawiciele strony rządowej. Pracami organu kieruje prezydium WRDS, czyli przewodniczący i wszyscy wiceprzewodniczący WRDS. Przewodnictwo w WRDS ma charakter rotacyjny, w 2019 roku pracami Rady przewodniczy marszałek województwa.

Do zadań WRDS należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. WRDS może rozpatrywać sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Galeria zdjęć