Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Centrum Muzyki w Krakowie

Głównym celem projektu jest utworzenie nowoczesnego obiektu spełniającego kulturalne nadzieje mieszkańców Krakowa, a także zapewniającego warunki pracy i perspektywę rozwoju dla najlepszych małopolskich zespołów artystycznych tj. Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovia.

Budowa Centrum Muzyki – kompleksu o najwyższych walorach urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych wpłynie na podniesienie jakości przestrzeni publicznej, wzmocni pozycję Krakowa jako ośrodka metropolitalnego, podniesie dostępność i standardy uczestnictwa w kulturze wysokiej oraz prestiż regionu.

Lokalizacja Centrum Muzyki na powojskowych terenach w dzielnicy Grzegórzki przyczyni się do rewitalizacji tego obszaru i stworzy przestrzeń służącą aktywności społecznej. Zdegradowany i izolowany obszar położony w centrum miasta zostanie przywrócony jego mieszkańcom i gościom, a dzielnica Grzegórzki zyska nową wartość społeczną, kulturalną i ekonomiczną.

W celu uzyskania obiektu o najwyższych walorach akustycznych, architektonicznych i ekologicznych ogłoszono jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku/budynków Centrum Muzyki i Parku Miejskiego. Konkurs został przygotowany i ogłoszony przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków. Konkurs w części dotyczącej Centrum Muzyki był konkursem realizacyjnym, w części obejmującej Park Miejski konkursem studialnym. Zwycięzcą konkursu zostało konsorcjum SBS Engineering Group, Kraków, Polska oraz 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.P.A, Rzym, Włochy. Zakończono negocjacje ze Zwycięzcą konkursu obejmujące treść umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku Centrum Muzyki wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Województwo Małopolskie realizuje projekt wspólnie z Gminą Miejską Kraków.

Za realizację inwestycji, jaką jest stworzenie Parku Miejskiego, odpowiedzialna jest Gmina Miejska Kraków.

Szacunkowa wartość projektu: ok. 265 mln zł
Lata realizacji: 2017-2025
Strona internetowa Centrum Muzyki - www.centrummuzyki.malopolska.pl